REKLAMA
Ostatni Marian, czyli I Tyski Duathlon PościgowyRekreacja

Ostatni Marian, czyli I Tyski Duathlon Pościgowy

REKLAMA

27 kwietnia (sobota) w godz. 14:00-17:00 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany odbędą się zawody „Ostatni Marian, czyli I Tyski Duathlon Pościgowy”. Specjalnie oznaczony zawodnik – Marian oraz jego odpowiednik damski, startują na końcu z kilku minutowym opóźnieniem. Kto nie da się wyprzedzić przez Mariana, ten wygrywa.

Zawody przeprowadzone będą na następujących dystansach: 6 km bieg, 25 km jazdy na rowerze (dukty leśne), 6 km bieg.
Zgłosić do zawodów można się indywidualnie lub w sztafecie. Przy zgłoszeniu do sztafet należy zaznaczyć, kto biegnie, a kto startuje na rowerze (w sztafecie jeden zawodnik biegnie dwukrotnie, drugi jedzie na rowerze). Zawodnicy korzystają z własnego sprzętu, wszyscy uczestnicy mają obowiązek używania kasków rowerowych.

Program zawodów „Ostatni Marian, czyli I Tyski Duathlon Pościgowy”

godz. 11:30 -13:30 – rejestracja i odbiór pakietów startowych oraz wstawianie rowerów do stref zmian
godz. 14:00 – start
godz. 16:00-17:00 – odbieranie rowerów

Klasyfikacja
– Klasyfikacja wiekowa mężczyzn OSTATNI MARIAN – wszyscy zawodnicy startujący indywidualnie uplasowani przed specjalnie oznaczonym zawodnikiem, M 16-29; 30-39; 40-49; 50+.
– Klasyfikacja wiekowa kobiet OSTATNI MARIAN – wszystkie zawodniczki startujące indywidualnie uplasowane przed specjalnie oznaczoną zawodniczką, K 16-29; 30-39; 40-49; 50+.
– Klasyfikacja OSTATNI MARIAN sztafet – sztafety, które zameldują się na mecie przed specjalnie oznaczonym zawodnikiem – bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.
– Czasy wszystkich zawodników i zawodniczek (również tych wyprzedzonych przez MARIANA i „jego żeński odpowiednik”) będą podane w ogólnej klasyfikacji (OPEN).

Zgłoszenia
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów.
Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową oraz zostaną zarejestrowani na stronie: www.dostartu.pl
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń (limit wynosi 200 osób w starcie indywidualnym i 100 w sztafecie).

Opłaty
– dla pierwszych 50 opłaconych zawodników, cena 59 zł
– od 50 do 150 opłaconych zawodników, cena 69 zł i 79 zł w sztafecie
– powyżej 150 opłaconych opłaconych, cena 89 zł
W dniu zawodów, o ile nie zostanie osiągnięty limit startujących – 1oo zł.

Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy:
– w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin wytrzymałościowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
– dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin wytrzymałościowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność.
– w szczególnych przypadkach dopuszcza się również do startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych) – oprócz zgody rodzica lub opiekuna wymagane jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom sprawności.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Organizator:
Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni
Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tychach i MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach

WIĘCEJ INFORMACJI O OW PAPROCANY

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany

 

 

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też