REKLAMA
Piłka nożna: 20 tysięcy kary dla GKS Tychy Piłka nożna

Piłka nożna: 20 tysięcy kary dla GKS Tychy

REKLAMA

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN po przeanalizowaniu złożonych przez kluby 1 ligi dokumentów z zakresu kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego postanowiła nałożyć kary na trzy kluby. Kryterium F.09 dotyczy przeterminowanych zobowiązań finansowych wynikających z tytułu działalności transferowej oraz przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

 

Najwyższą karę, odjęcie trzech punktów otrzymał Stomil Olsztyn. W stosunku do GKS Tychy i Warty Poznań zastosowano kary finansowe. GKS będzie musiał zapłacić 20 tys zł, na Wartę nałożono 5 tys zł kary.

Karę finansową nałożono również na ŁKS Łódź. Za naruszenie kryterium I.17 klub musi zapłacić aż 50 tys zł. W tym wypadku kara jest za brak sektora kibiców gości, do którego budowy ŁKS był zobowiązany.

Już przed sezonem PZPN nałożył na Tyski Sport karę 10 tys zł za naruszenie kryterium F.03 oraz F.04, czyli zaległości wobec innych klubów i zaległości wobec pracowników, ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Tym razem kara jest dwa razy wyższa.

 

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN:

Komisja ds. Licencji Klubowych uznała, że 15 klubów Fortuna 1 ligi spełniło wymagania kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019. W stosunku do trzech Klubów Komisja podjęła następujące decyzje

– w stosunku do Stomilu Olsztyn Komisja postanowiła na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub Stomil Olsztyn SA sankcję regulaminową w postaci 3 (trzech) ujemnych punktów w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2018/2019, w związku z niespełnieniem kryterium F.09 z zastrzeżeniem, że w przypadku spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z kryterium F.09 w terminie do 15 stycznia 2019 roku, powyższa sankcja zostanie ograniczona do 1 (jednego) ujemnego punktu w sezonie rozgrywkowym 2018/2019;

– w stosunku do GKS Tychy Komisja postanowiła na podstawie pkt. 5.4.1.2 lit. e w związku z pkt. 10.11.1 ust.3 nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 20000 zł za naruszenie kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019;

– w stosunku do Warty Poznań Komisja postanowiła na podstawie pkt. 5.3.1 ust.1 w zw. z pkt. 5.4.1 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w wysokości 5 000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego oraz zobowiązać Klub do przesłania prawidłowo wypełnionych dokumentów umożliwiających kompletną weryfikację kryterium F.09.

Ponadto Komisja zakończyła prowadzone postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu ŁKS Łódź i postanowiła nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł za naruszenie kryterium I.17 Podręcznika Licencyjnego. Sankcję nałożono w związku z naruszeniem postanowień decyzji nr 21 z dnia 12 czerwca 2018 roku przyznającej Klubowi ŁKS Łódź SA licencję na rozgrywki I ligi na sezon 2018/2019 oraz w związku z brakiem należytej współpracy z Organami Licencyjnymi w toku wszczętego postępowania wyjaśniającego w ramach procedury kontroli i nadzoru. W przedmiotowej decyzji, Klub w ramach nałożonego nadzoru, zobowiązany był do budowy sektora kibiców gości, która to budowa miała zakończyć się do dnia 21 lipca 2018 roku. Do dnia dzisiejszego Klub nie wykonał ciążącego na nim zobowiązania, co stanowi niespełnienie kryterium I.17 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019.

Od powyższych decyzji Klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

WIĘCEJ INFORMACJI O GKS TYCHY

Piłka nożna – GKS Tychy

Facebook Komentarz

Przeczytaj też