REKLAMA
XIV Wyścig Kolarski Tyskie Kryterium FiataSport

XIV Wyścig Kolarski Tyskie Kryterium Fiata

REKLAMA

W sobotę, 23 lipca Kolarskie Towarzystwo Sportowe Tychy przy udziale Prezydenta Miasta Tychy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach oraz Miejskiej Komendy Policji organizuje wyścig kolarski „Mistrzostwa Polski w Kryterium Ulicznym 2016 – XIV Wyścig Kolarski Tyskie Kryterium Fiata”.

Start i metę dla poszczególnych grup wiekowych zlokalizowano w Tychach Paprocanach przy ul. Sikorskiego, obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.
Trasa kryterium ulicznego przebiegać będzie ulicami Tychów. Od linii startu uczestnicy pojadą jezdnią wschodnią ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Targiela, gdzie znajduje się nawrót na południowo-zachodnią cześć ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego, w tym miejscu znajdować się będzie nawrót, i dalej do mety usytuowanej na tej ulicy obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Mistrzostwa Polski w Kryterium Ulicznym 2016
XIV Wyścig Kolarski Tyskie Kryterium Fiata

09.30 otwarcie imprezy
09:45 wyścig dla dzieci do lat 13 ok. 500 m ul. Sikorskiego do mety.
10.00 wyścig dla kat. żak chłopcy i dziewczęta, 3 okrążenia – 6 km
10.20 kryterium dla kat. młodziczka i juniorka młodsza, 9 okrążeń – 18 km
11.00 kryterium dla kat. młodzik, 9 okrążeń – 18 km
11.30 wyścig VIP-ów, 6 okrążeń – 12 km
12.00 kryterium dla kat. junior młodszy, 12 okrążeń – 24 km
12.40 kryterium dla kat. juniorka i elita kobiet, 15 okrążeń – 30 km
13.30 kryterium dla kat. junior, 20 okrążeń – 40 km
14.30 kryterium dla kat. orlik, elita, 25 okrążenia – 50 km
ok. 16.00 Podsumowanie wyścigu.

Wręczenie nagród następować będzie sukcesywnie po zakończeniu wyścigu w każdej kategorii.
W przypadku małej ilości uczestników w poszczególnych grupach organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wyścigów w różnych kategoriach wiekowych i zmiany godziny startu.

Zgłoszenia:
Przesyłać pocztą na adres: Kolarskie Towarzystwo Sportowe Tychy ul. Bławatków 25a 43-100 Tychy

Zgłoszenia można także dokonywać przesyłając
mail do KTS Tychy: ktstychy@gmail.com, do dnia 22 lipca 2016 roku bezpośrednio w dniu zawodów przed rozpoczęciem wyścigu w godz. 9.00 do 14.00 w biurze zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed planowanym startem kategorii.

Biuro zawodów usytuowane będzie w Tychach na ul. Sikorskiego na parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Uczestnictwo:
W wyścigu mają prawo startu zawodnicy
– mężczyźni w kategoriach: elita, orlik, junior, junior młodszy, młodzik, żak,
– kobiety w kategoriach: elita kobiet, juniorka, juniorka młodsza, młodziczka, żak,
którzy posiadają licencję kolarską i aktualne badania lekarskie.
Młodzież niezrzeszona i dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć w zawodach po okazaniu pisemnej zgody rodziców w tym zakresie.

Głównym sponsorem wyścigu jest Fiat Auto Poland S.A.

Przeczytaj też