II Tyski Night SpottingKultura

II Tyski Night Spotting

REKLAMA

Już 5 sierpnia (sobota) odbędzie się II Tyski NightSpotting. Jest to czterogodzinna, nocna podróż po mieście, podczas której można będzie fotografować w różnych punktach Tychów.

Do dyspozycji będzie autobus PKM Tychy, który o godz. 22.00 ruszy z Rynku i zatrzyma się w miejscach wartych uwiecznienia. Jego ostateczna trasa zależy od propozycji uczestników. Paprocany, Żyrafa, Brama Słońca i Stadion Miejski? A może Czułów, Żwaków albo Tereny Przemysłowe? Okaże się, jakie miejsca uczestnicy imprezy uznają za najciekawsze do odwiedzenia.

W imprezie mogą brać udział wszyscy pasjonaci fotografii, niezależnie od posiadanego sprzętu (choć oczywiście przy długich czasach naświetlania statyw będzie bardzo przydatny) i posiadanego doświadczenia. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani rezerwacje, ale ilość miejsc w autobusie jest ograniczona do 85 osób.

Zdjęcia wykonane podczas tego, jak i innych tegorocznych spacerów organizowanych przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, będzie można obejrzeć w październiku na wystawie i podczas slide show w Pasażu Kultury Andromeda. Swoje fotografie będą mogli zgłaszać wszyscy uczestnicy spacerów TTF-u, nie tylko członkowie stowarzyszenia. To wyjątkowa szansa na skonfrontowanie różnych sposobów patrzenia na te same miejsca, a dla niektórych osób być może pierwsza okazja do publicznej prezentacji własnych zdjęć.

Regulamin imprezy II Tyski Night Spotting

1. Regulamin określa zasady udziału w nocnym plenerze fotograficznym „II Tyski Night Spotting” w dn. 5/6 sierpnia 2017 r. po Tychach (dalej jako „Impreza”), organizowanym przez: a) Stowarzyszenie Sportowe Nol-Tychy z siedzibą w Tychach przy ul. Konecznego 11/42, KRS 0000398648; b) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, KRS 0000076836; c) Tyskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 – dalej łącznie jako „Organizatorzy”.
2. Planowany czas trwania Imprezy: 5 sierpnia, godz. 22.00 – 6 sierpnia, godz. 2.00.
3. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ruchu drogowego i zasad przewozu osób, obowiązujących w pojazdach PKM Tychy. Nie akceptujemy udziału w Imprezie osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
4. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
5. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
7. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) palenie tytoniu i używanie papierosów elektronicznych, e) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, f) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatorów.
9. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu przed Imprezą i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatorów, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.
10. Udział w Imprezie nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, ale jeśli ilość chętnych przekroczy pojemność autobusu (28 miejsc siedzących, 57 miejsc stojących i 1 wózek), Organizatorzy mają prawo odmówić udziału w Imprezie większej ilości osób niż dopuszczalna pojemność autobusu.

Organizatorami są: Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy oraz PKM Tychy Sp z o. o. Honorowy patronat: Michał Kasperczyk – Radny Miasta Tychy Patronat: Tychy Press Photo.

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/151495492066308

 

II Tyski Night Spotting

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też