Małe Formy Wypoczynku TSM Oskard – letnie półkolonieDomy kultury

Małe Formy Wypoczynku TSM Oskard – letnie półkolonie

REKLAMA

Jak co roku Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard zaprasza na małe formy wypoczynku skierowane do dzieci i młodzieży, organizowane w placówkach kulturalnych spółdzielni.

W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zabawę w teatr, zajęcia na kręgielni, naukę tańca, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami małych form wypoczynku sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno – Kulturalnego.

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci). Odpłatność dla dzieci członków TSM OSKARD za 1 turnus wynosi 50 zł. (brutto). Pełna odpłatność dla dzieci mieszkańców (nie członków spółdzielni) i osób spoza zasobów w Klubach Osiedlowych: Magdalena, Olimpia, Orion, Regina, Uszatek i SDK „Tęcza” wynosi 225 zł (brutto).

Zapisy będą przyjmowane w placówkach lub telefonicznie, od 5 czerwca w godzinach pracy.  W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci i wnuki członków spółdzielni.

Małe Formy Wypoczynku skierowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat.

Małe Formy Wypoczynku
– I turnus 26.06.2017 – 30.06.2017 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Olimpia, Orion, Regina, Uszatek, SDK Tęcza
– II turnus 03.07.2017 – 07.07.2017 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Olimpia, Orion, Regina, Uszatek, SDK Tęcza
– III turnus 10.07.2017 – 14.07.2017 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Regina, Uszatek, SDK Tęcza
– IV turnus 17.07.2017 – 21.07.2017 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Regina, Uszatek, SDK Tęcza
– III turnus 24.07.2017 – 28.07.2017 – Kluby Osiedlowe: Olimpia i Orion
– IV turnus 31.07.2017 – 04.08.2017 – Kluby Osiedlowe: Olimpia i Orion

WIĘCEJ INFORMACJI O SDK TĘCZA

SDK Tęcza

Facebook Komentarz

Przeczytaj też