Spacer fotograficzny dookoła Paprocan Dzika Plaża Paprocany

Spacer fotograficzny dookoła Paprocan

REKLAMA

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza w niedzielę, 3 września, na spacer fotograficzny dookoła Jeziora Paprocańskiego. Spotykamy się o godzinie 16.00 na pętli trolejbusowej w Tychach. Na początku spaceru wstąpimy na odbywającą się przy Hucie Paprockiej prezentację zabytkowych pojazdów, czyli II Tyską Wystawę Klasyków. Organizatorzy szacują, że przejście trasy zajmie około trzech godzin.

Tradycyjnie przyjść może każdy, niezależnie od posiadanego sprzętu i doświadczenia. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani rezerwacje. Obowiązuje regulamin dostępny poniżej, przewidujący obowiązek posiadania na czas imprezy przez każdego uczestnika opłaconego we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Fotografie wykonywane w czasie spacerów zazwyczaj szybko pojawiają się na Facebooku oraz na blogach i stronach ich autorów. Organizatorom zależy, aby umożliwić wszystkim uczestnikom imprez porównanie efektów wspólnego polowania na najciekawsze kadry. Dlatego w październiku zdjęcia wykonane podczas tego, jak i innych tegorocznych spacerów, będzie można obejrzeć na wystawie (od 2.10) i podczas slide show (19.10) w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach. Swoje fotografie będą mogli zgłaszać wszyscy uczestnicy spacerów TTF-u, nie tylko członkowie stowarzyszenia.

Jeszcze w październiku Tyskie Towarzystwo Fotograficzne szykuje kolejny spacer fotograficzny, tym razem po Pszczynie. Odbędzie się on w sobotę, 7.10, w ramach Scott Kelby’s Worldwide Photowalk.

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne to stowarzyszenie, od czterech lat skupiające zawodowych fotografów jak i amatorów. Regularnie organizuje nie tylko spacery fotograficzne, ale też pokazy zdjęć, wystawy i warsztaty. Więcej informacji o TTF-ie na www.ttf.tychy.pl

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/1939854986289646

 

Regulamin spaceru fotograficznego dookoła Paprocan

1. Regulamin określa zasady udziału w plenerze fotograficznym w dn. 3 września 2017 r., dookoła Jeziora Paprocańskiego (dalej jako „Impreza”), organizowanym przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 – dalej jako „Organizator”.

2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i innych dokumentów, obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas spaceru. Nie akceptujemy udziału w Imprezie osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.

3. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.

4. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.

6. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) palenie tytoniu i używanie papierosów elektronicznych, e) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, f) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatora.
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu przed Imprezą i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.

WIĘCEJ INFORMACJI O OW PAPROCANY

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany

Facebook Komentarz

Przeczytaj też