REKLAMA
Spacer fotograficzny TTF – Szlakiem sztuki w przestrzeni publicznejKultura

Spacer fotograficzny TTF – Szlakiem sztuki w przestrzeni publicznej

REKLAMA

Przed nami pierwszy tydzień wakacji, ale i kolejny spacer fotograficzny, na który 1 lipca zaprasza Tyskie Towarzystwo Fotograficzne. Efektem tegorocznych Tyskich Spacerów Fotograficznych będzie wystawa oraz pokaz slajdów, na którym swoje prace będzie mógł zaprezentować każdy amator robienia zdjęć, który wybierze się na wędrówkę razem z organizatorami tej ciekawej wędrówki przez Tychy odkrywane na nowo. Start: 14.00 spod Pomnika Ryśka Riedla.

 

Nie brakuje tematów do fotografowania w najbliższej okolicy, o czym świadczy czwarty już sezon Tyskich Spacerów Fotograficznych, który rozpoczęła w ubiegłym miesiącu wędrówka przez Katowice. Teraz jednak Tyskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza ponownie do Tychów, gdzie podczas lipcowego spaceru zmierzymy się z tyskimi rzeźbami, wędrując Szlakiem Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Nieprzypadkowo więc za miejsce spotkania wybrano jedną ze współczesnych rzeźb, Pomnik Ryśka Riedla naprzeciwko Urzędu Miasta Tychy, skąd o 14.00 fotoamatorzy wyruszą na poszukiwanie współczesnych pomników, jak i rzeźb powstałych w drugiej połowie lat 70., w ramach współpracy Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard z Wydziałem Rzeźby krakowskiej ASP. „Mijane obojętnie co dnia, wtopiły się w nasze otoczenie. Dziś już nie zastanawiamy się, co przedstawiają – wielu tyszan nie wie na przykład, że naprzeciwko Stadionu Zimowego mamy rzeźbę przedstawiającą hokeistę, a całkiem niedaleko znajduje się też ta, której źródłem inspiracji był kosmos” – wylicza Magdalena Borucka z TTFu. Trasa spaceru została tak przygotowana, by umożliwić pokonanie jej każdemu bez względu na wiek i sprawność oraz posiadany sprzęt. To ciekawa propozycja na kreatywne spędzenie niedzielnego popołudnia, zwłaszcza, że spacer wieńczy wizyta u stóp Pomnika Walki i Pracy, gdzie po zakończeniu spaceru warto zabawić się na Święcie Miasta Tychy.

Jak Dodaje Marcin Zimnal, spacery to nie tylko wspólne poszukiwanie ciekawych kadrów, rozmowy pasjonatów i nowe znajomości oraz trwający kilka dni żywot zdjęć w mediach społecznościowych: „Tradycyjnie umożliwiamy szerszą konfrontację zdjęć z dokonaniami innych autorów, zachęcamy do selekcji wykonanego materiału i jego publicznej prezentacji. Każdy uczestnik spacerów będzie mógł, do połowy września, zgłosić swoje zdjęcia do slide show i na wystawę w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach. Pokaz i wernisaż zaplanowane są na 18 października, a wystawie towarzyszyć będzie drukowany katalog z najlepszymi zdjęciami”.

Spacer Szlakiem Sztuki w Przestrzeni Publicznej będzie drugim w tym roku spacerem w ramach czwartego sezonu Tyskich Spacerów Fotograficznych. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Wstęp jest wolny, nie ma zapisów ani rezerwacji miejsc.

 

Na kolejne spacery fotograficzne TTF zaprasza w sobotę 4 sierpnia (Nightspotting) i w sobotę 8 września („Od ronda do ronda”).

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne jest stowarzyszeniem, w którym miłośnicy malowania światłem z Tychów i okolic mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w pokazach, wystawach, warsztatach, plenerach fotograficznych i spotkaniach ze znanymi fotografami. Do TTF-u należą zarówno zawodowi fotografowie jak i amatorzy. Więcej informacji o działalności TTF-u na www.ttf.tychy.pl

 

Regulamin spacerów fotograficznych

1. Regulamin określa zasady udziału w plenerach fotograficznym w 2018 roku (dalej jako „Impreza”), organizowanych przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, stowarzyszenie z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 – dalej jako „Organizator”.
2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i innych dokumentów, obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas spaceru. Nie akceptujemy udziału w Imprezach osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
3. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników Imprezy, którzy chcąc uczestniczyć w Imprezie mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie, a w razie naruszenia tego obowiązku ponoszą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
6. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
7. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, e) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatora.
9. Udział w Imprezie nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, ale w przypadku korzystania podczas spaceru z autobusu, jeśli ilość chętnych przekroczy pojemność autobusu, Organizatorzy mają prawo odmówić udziału w Imprezie większej ilości osób niż dopuszczalna pojemność autobusu.
10. W przypadku korzystania podczas Spaceru z usług innych podmiotów (np. przejazd autobusem) obowiązują ich dokumenty, np. regulaminy przewozu osób, udostępniane przez te podmioty.
11. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu przed Imprezą i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też