REKLAMA

W Tychach jest pięknie – konkurs fotograficzny

REKLAMA

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zaprasza do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie”. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „W Tychach naprawdę jest pięknie”. Prace powinny zawierać zdjęcia ciekawych miejsc, zabytków, ulic, pomników, wydarzeń, ludzi, przyrody. Tychy nocą, o świcie i o każdej porze roku. Zdjęcia powinny być zrobione w Tychach, ale miejsca mogą być nieoczywiste. Fotografujemy wszystko to, co powoduje, że w naszym mieście jest ładnie i ciekawie. Może być niebanalnie i oryginalnie.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii, każdy z uczestników może zgłosić maksimum 5 zdjęć o wymiarach 20 x 30 cm. Swoje prace można osobiście lub listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia Biblioteki Głównej 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Konkurs”.

Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, tytuł zdjęcia oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 24 kwietnia 2017 r. Po tym terminie, jury powołane przez dyrektora MBP w Tychach oceni prace w trzech grupach wiekowych:
do 13 lat
13-20 lat
powyżej 20 lat

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystego wernisażu, który odbędzie się 10 maja 2017 r.

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W TYCHACH JEST PIĘKNIE”

pod hasłem: „W Tychach naprawdę jest pięknie”

§ 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.
Termin rozpoczęcia przyjmowania prac: 1 lutego 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania prac: 24 kwietnia 2017 r.

§ 2

Tytuł X edycji konkursu : „W Tychach naprawdę jest pięknie”
Temat konkursu: Prace powinny zawierać zdjęcia ciekawych miejsc, zabytków, ulic, pomników, wydarzeń, ludzi, przyrody. Tychy nocą, o świcie i o każdej porze roku. Zdjęcia powinny być zrobione w Tychach, ale miejsca mogą być nieoczywiste. Fotografujemy wszystko to, co powoduje, że w naszym mieście jest ładnie i ciekawie. Może być niebanalnie i oryginalnie.

§ 3

Miejsce organizacji konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16 – Mediateka,
Miejsce składania prac konkursowych:
Czytelnia, tel. 32 430 04 70, e-mail:czytelnia@mbp.tychy.pl

§ 4

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii
Do konkursu dopuszcza się zdjęcia autorskie o wymiarach 20 cm x 30 cm.
Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, ew. tytuł zdjęcia oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail. W przypadku grup szkolnych dane osobowe nauczyciela.
Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia Biblioteki Głównej 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Konkurs”.
Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 24 kwietnia 2017 r.
Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
7 –  13 lat
13 – 20 lat
powyżej 20 lat
Wręczenie nagród wyłonionym laureatom odbędzie się 10 maja 2017 r.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje zdjęć na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu fotograficznego.
Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs  na własność MBP Tychy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O MIEJSKIE BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Miejska Biblioteka Publiczna

Facebook Komentarz

Przeczytaj też