VI Tyski DogtrekkingRekreacja

VI Tyski Dogtrekking

REKLAMA

2 września (sobota) na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany odbędzie się VI Tyski Dogtrekking. Zawodnicy wraz ze swymi pupilami mogą wystartować na dystansie 25 lub 14 km. W trakcie imprezy odbędą się pokazy pracy psów, prezentacje psów do adopcji, będzie można także zasięgnąć porad dotyczących prawidłowego żywienia psów.

Dogtrekking to długi spacer z psem połączony z elementami marszu na orientację. Wygrywa zawodnik który dotrze na metę w najkrótszym czasie, pokonując jednocześnie całą trasę wyznaczoną przez organizatora. Na trasie znajdują się tzw. “punkty kontrolne”. Zawodnik jest zobowiązany do nich dojść i spisać hasło lub spełnić inny wymóg ustanowiony przez organizatora.

Program VI Tyskiego Dogtrekkingu

godz. 07:30 – Otwarcie biura zawodów (Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, przy plaży)
godz. 08:00 – Odprawa weterynaryjna
godz. 08:50 – Odprawa zawodników
godz. 09:00 – Start na 25km (trasa Mid)
godz. 10:00 – Start na 14km (trasa Mini)
godz. 11:00 – Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci
godz. 11:00 – Porady dotyczące prawidłowego żywienia psów, porady behawioralne
godz. 11:00 – Pokazy psów pracujących
godz. 14:00 – Prezentacja psów do adopcji
godz. 16:00 – Zakończenie imprezy

Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów są przyjmowane poprzez formularz na stronie www.czlowiekipies.pl (preferowana rejestracja online) lub osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

Opłaty startowe
40 zł – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Mini i Mid pod warunkiem uiszczenia opłaty do 27 sierpnia (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),
45 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie Mini i Mid.

Warunki uczestnictwa psa
Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:
– ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy może wystartować tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie,
– w przypadku suk: zabrania się startu suk okresie rui , w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie,
– posiada aktualny dokument poświadczający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
– prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży, kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.

Warunki startu na zawodach
– na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami,
– podczas trwania całej imprezy uczestnik ma obowiązek trzymania psa na smyczy, zabrania się spuszczania psa ze smyczy,
– podczas zawodów zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu, każde działanie na szkodę psa (powodujące stres, strach, szkody fizyczne) będzie natychmiastowo karane dyskwalifikacją,
– uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie swojego psa i w razie wyrządzonych przez niego szkód ponosi wszelkie koszty,
– w przypadku kiedy pies bądź człowiek nie może kontynuować marszu, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym organizatora.

Wyposażenie uczestnika:
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania:
– mapy, karty uczestnictwa (otrzymane od organizatora, którą zwraca wypełnione na mecie) oraz długopisu,
– telefonu komórkowego (naładowanego!),
– miskę oraz wodę dla psa w ilości min. 1 litr – na trasie mini, 1,5 litra – na trasie mid
– zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora,
– zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń GPS.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem. W przypadku startu na dystansie mid zaleca się wyposażenie dodatkowo w mini-apteczkę i but dla psa.

WIĘCEJ INFORMACJI O OW PAPROCANY

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też