REKLAMA
VIII Tyski DogtrekkingRekreacja

VIII Tyski Dogtrekking

REKLAMA

7 września (sobota) na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany odbędzie się VIII Tyski Dogtrekking. Zawodnicy wraz ze swymi pupilami mogą wystartować na dystansie 16 lub 8 km. W trakcie imprezy odbędą się pokazy psich sportów, prezentacje psów do adopcji, będzie można także zasięgnąć porad dotyczących prawidłowego żywienia psów.

Dogtrekking to długi spacer z psem połączony z elementami marszu na orientację. Wygrywa zawodnik, który dotrze na metę w najkrótszym czasie, pokonując jednocześnie całą trasę wyznaczoną przez organizatora. Na trasie znajdują się tzw. „punkty kontrolne”. Zawodnik jest zobowiązany do nich dojść i spisać hasło lub spełnić inny wymóg ustanowiony przez organizatora.

Trasa zawodów VIII Tyski Dogtrekking zlokalizowana jest na terenie lasów Nadleśnictwa Kobiór. Charakterystyka punktów kontrolnych oraz ich ilość zostanie omówiona bezpośrednio przed startem każdej z kategorii podczas odprawy.

Program VIII Tyskiego Dogtrekkingu

godz. 07:30 – Otwarcie biura zawodów (Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, przy plaży), rejestracja i potwierdzanie zgłoszeń
Potwierdzanie zgłoszeń będzie się odbywać w biurze zawodów:
– trasa MID – ok. 16 km (kategorie: kobiety, mężczyźni, rodzina) od godz. 7:30 do 8:30
– trasa MINI – ok. 8 km (kategorie: kobiety, mężczyźni, rodzina) od godz. 8:00 do godz. 9:30
godz. 08:00 – Odprawa weterynaryjna
godz. 08:50 – Odprawa zawodników
godz. 09:00 – Start na 16 km (trasa MID)
godz. 10:00 – Start na 8 km (trasa MINI)
godz. 11:00 – Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci
godz. 11:00 – Porady dotyczące prawidłowego żywienia psów, porady behawioralne
godz. 12:00 – Pokazy psich sportów
godz. 14:00 – Prezentacja psów do adopcji
godz. 15:00 – Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród

Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów są przyjmowane poprzez formularz na stronie www.czlowiekipies.pl (preferowana rejestracja online) lub osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Formularz rejestracyjny będzie aktywny do 2 września 2019 lub do osiągnięcia limitu 200 zgłoszeń.

Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć osoby pozostające z sobą bliskiej relacji i mogą one wspólnie startować z jednym psem. Aby uczestniczyć w kategorii rodzinnej należy zgłosić co najmniej 2 członków. Różnica czasu przekroczenia mety przez członków zespołu nie może być większa niż 30 sekund.

Opłaty startowe
40 zł – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Mini i Mid pod warunkiem uiszczenia opłaty do 29 sierpnia 2019 (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),
45 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie Mini i Mid.
W kategorii Rodzinnej dzieci do lat 16 są zwolnione z opłaty startowej.

Warunki uczestnictwa psa
Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:
– ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy może wystartować tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie,
– w przypadku suk: zabrania się startu suk okresie rui, w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie,
– posiada aktualny dokument poświadczający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (konieczne jest jego okazanie lekarzowi weterynarii obecnemu na zawodach),
– prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży, kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.

Warunki uczestnictwa zawodnika
W zawodach może brać udział osoba, która:
– wyśle zgłoszenie uczestnictwa w zawodach poprzez FORMULARZ on-line (preferowana rejestracja online) lub zgłosi się osobiście w dzień zawodów w Biurze Zawodów,
– dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe),
– ukończyła 18 lat, lub jest w wieku 16-18 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie,
– wyrazi zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
– posiada dobry stanu zdrowia umożliwiający udział w zawodach.

Warunki startu na zawodach
– na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami,
– podczas trwania całej imprezy uczestnik ma obowiązek trzymania psa na smyczy, zabrania się spuszczania psa ze smyczy,
– uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie swojego psa i w razie wyrządzonych przez niego szkód ponosi wszelkie koszty,
– w przypadku kiedy pies bądź człowiek nie może kontynuować marszu, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym organizatora.

Wyposażenie obowiązkowe uczestnika
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania:
– mapy, karty uczestnictwa (otrzymane od organizatora, którą zwraca wypełnione na mecie) oraz długopisu,
– telefonu komórkowego (naładowanego!),
– miskę oraz wodę dla psa w ilości min. 1 litr na każdego psa
– książeczki zdrowia psa z ważnymi szczepieniami przeciw wściekliźnie,
– zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora,
– zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń GPS.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem. W przypadku startu na dystansie MID zaleca się wyposażenie dodatkowo w mini-apteczkę i but dla psa.

Organizatorzy: Człowiek i Pies, Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych Travois, MOSiR Tychy.

WIĘCEJ INFORMACJI O OW PAPROCANY

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też