MZK Tychy

Wszystkie rozkłady MZK Tychy:
rozkład jazdy

Rozkład jazdy MZK Tychy chronologiczny:
rozkład jazdy

Rozkłady jazdy MZK Tychy według przystanków:
rozkład jazdy

 

System informacji pasażerskiej kiedyprzyjedzie.pl
Bieżące informacje na temat opóźnień autobusów i rozkłady jazdy.
kiedyprzyjedzie.pl

Informacje na temat aktualnych godzin odjazdów autobusów możemy także uzyskać wysyłając SMS o treści tychy.<numer przystanku> na numer telefonu 664 070 971 np. tychy.41 . SMS’em zwrotnym dostaniemy odpowiedź zawierającą informację o godzinach przyjazdu kilku najbliższych autobusów. Informacje mają wyłącznie charakter orientacyjny.
System obejmuje wyłącznie autobusy PKM Tychy.
więcej o kiedyprzyjedzie.pl

Informacja o rozkładach jazdy MZK Tychy 32 219 38 20 wew. 23 lub 24.

Ceny biletów w MZK Tychy
od 01.05.2015

 

Bilety jednorazowe
 Czas jazdy
Normalny
Ulgowy
 do 5 minut
1,50zł
na podstawie biletu ulgowego do 20 minut
 do 20 minut
3,00zł
1,50zł
 do 40 minut
3,60zł
1,80zł
 do 90 minut
4,40zł
2,20zł
Pośpieszny – 6,00 zł normalny, 3,00 zł ulgowy
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt 3,00 zł
Bilety okresowe (z wyj. dobowego i siedmiodniowego) uprawniają do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty

 

Bilety okresowe
 Nazwa
 Rodzaj
 Normalny
 Ulgowy
 T-1
bilet miesięczny imienny, obowiązuje na terenie jednej gminy na wszystkich liniach MZK
93zł
46,50zł
 T-2
bilet miesięczny imienny, obowiązuje na terenie większej liczby gmin na wszystkich liniach MZK
120zł
60zł
 TO1
bilet miesięczny na okaziciela, obowiązuje na terenie jednej gminy na wszystkich liniach MZK
104zł
104zł
 TO2
  bilet miesięczny na okaziciela, obowiązuje na terenie większej liczby gmin na wszystkich liniach MZK
153zł
153zł
  K-1
  bilet kwartalny imienny, obowiązuje na jednej gminy na wszystkich liniach MZK
236zł
118zł
  K-2
  bilet  kwartalny imienny, obowiązuje na terenie większej liczby gmin na wszystkich liniach MZK
310zł
155zł
 Bilet dobowy
(D)
ważny na wszystkich liniach MZK, 24 godziny od skasowania
12zł
6,00zł
 Bilet
siedmiodniowy
(W)
ważny na wszystkich liniach MZK, 168 godziny od skasowania
40zł
20zł
 DOPŁATA
dopłata do biletu okresowego (T-2, TO-2, K-2), dobowego (“D”) i siedmiodniowego (“W”), na autobusy pospieszne
50zł
25zł
dopłata do biletu okresowego i wieloprzejazdowego (normalnego oraz ulgowego) upoważniająca do jednorazowego przejazdu autobusem pośpiesznym – 3,00 zł normalny i 1,50 ulgowy

 

ECO Bilet
ECO Bilet
bilet dobowy
38 zł
– zł

Bilet dobowy, obowiązujący w sieci Kolei Śląskich, MZK Tychy i KZK GOP.

Dystrybucję prowadzą kasy Kolei Śląskich

Ceny biletów w MZK Tychy
od 01.05.2012 do 30.04.2015

 

Bilety jednorazowe
Czas jazdy
Normalny
Ulgowy
do 20 minut
3,00zł
1,50zł
do 40 minut
3,60zł
1,80zł
do 90 minut
4,40zł
2,20zł
Pośpieszny – 6,40 zł normalny, 3,20 zł ulgowy
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt 3,00 zł
Bilety okresowe (z wyj. dobowego i siedmiodniowego) uprawniają do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty

 

Bilety okresowe
Nazwa
Rodzaj
Normalny
Ulgowy
T-1
bilet miesięczny imienny, obowiązuje na terenie jednej gminy na wszystkich liniach MZK
93zł
46,50zł
T-2
bilet miesięczny imienny, obowiązuje na terenie większej liczby gmin na wszystkich liniach MZK
120zł
60zł
TO1
bilet miesięczny na okaziciela, obowiązuje na terenie jednej gminy na wszystkich liniach MZK
104zł
104zł
TO2
bilet miesięczny na okaziciela, obowiązuje na terenie większej liczby gmin na wszystkich liniach MZK
153zł
153zł
K-2
bilet kwartalny imienny, obowiązuje na terenie większej liczby gmin na wszystkich liniach MZK
310zł
155zł
Bilet dobowy
(D)
ważny na wszystkich liniach MZK, 24 godziny od skasowania
12zł
6,00zł
Bilet
siedmiodniowy
(W)
ważny na wszystkich liniach MZK, 168 godziny od skasowania
40zł
20zł
DOPŁATA
dopłata do biletu okresowego (T-2, TO-2, K-2), dobowego (“D”) i siedmiodniowego (“W”), na autobusy pospieszne
50zł
25zł
dopłata do biletu okresowego i wieloprzejazdowego (normalnego oraz ulgowego) upoważniająca do jednorazowego przejazdu autobusem pośpiesznym – 3,20 zł normalny i 1,60 ulgowy

 

 

Taryfa Pomarańczowa

ceny obowiązujące od 15 lipca 2013 roku

Bilety Pomarańczowe: Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Płd.
Nazwa
Rodzaj
Normalny
Ulgowy
Jednorazowy
bilet jednorazowy (do 90 min.)
5 zł
– zł
Miesięczny
bilet imienny okresowy miesięczny
130 zł
– zł

Bilety Pomarańczowe obowiązują na trasie Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Płd. oraz MZK Tychy na terenie Tychów

W przypadku biletów ulgowych obowiązują ulgi takie jak w taryfie Kolei Śląskich

Regulamin Taryfy Pomarańczowej:
www.kolejeslaskie.com/upload/1373620586TARYFA_POMARA%C5%83CZOWA_obowi%C4%85zujaca_od_15_07_2013.pdf

Bilety liniowe TL1: Tychy Lodowisko – Katowice
Jednorazowy
bilet jednorazowy
4 zł
– zł
Miesięczny
bilet imienny okresowy miesięczny
100 zł
– zł

Bilety obowiązują na trasie Tychy Lodowisko – Katowice

W przypadku biletów ulgowych obowiązują ulgi takie jak w taryfie Kolei Śląskich

Cennik przewozów: www.kolejeslaskie.com/upload/1369635282Cennik_-_A5_-_zmiany_%5B4%5D_-_z_numerem_uchwa%C5%82y.pdf

Bilety strefowe (strefa czerwona, niebieska, zielona)
1 czerwca 2013 roku taryfa strefowa została zlikwidowana

ceny obowiązujące od 1 czerwca do 15 lipca 2013 roku

Bilety Pomarańczowe: Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Płd.
Nazwa
Rodzaj
Normalny
Ulgowy
Jednorazowy
bilet jednorazowy (do 90 min.)
4 zł
– zł
Miesięczny
bilet imienny okresowy miesięczny
110 zł
– zł

Bilety Pomarańczowe obowiązują na trasie Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Płd. oraz MZK Tychy na terenie Tychów

W przypadku biletów ulgowych obowiązują ulgi takie jak w taryfie Kolei Śląskich

Regulamin Taryfy Pomarańczowej:
www.kolejeslaskie.com/upload/1354865376Taryfa_Pomara%C5%84czowa_09_12_2012.pdf

Bilety liniowe TL1: Tychy Lodowisko – Katowice
Jednorazowy
bilet jednorazowy
4 zł
– zł
Miesięczny
bilet imienny okresowy miesięczny
100 zł
– zł

Bilety obowiązują na trasie Tychy Lodowisko – Katowice

W przypadku biletów ulgowych obowiązują ulgi takie jak w taryfie Kolei Śląskich

Cennik przewozów: www.kolejeslaskie.com/upload/1369635282Cennik_-_A5_-_zmiany_%5B4%5D_-_z_numerem_uchwa%C5%82y.pdf

Bilety strefowe (strefa czerwona, niebieska, zielona)
1 czerwca 2013 roku taryfa strefowa została zlikwidowana

ceny obowiązujące od 9 grudnia 2012 roku do 31 maja 2013

Bilety Pomarańczowe: Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Płd.
Nazwa
Rodzaj
Normalny
Ulgowy
Jednorazowy
bilet jednorazowy (do 90 min.)
4 zł
– zł
Miesięczny
bilet imienny okresowy miesięczny
110 zł
– zł

Bilety Pomarańczowe obowiązują na trasie Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Płd. oraz MZK Tychy na terenie Tychów

W przypadku biletów ulgowych obowiązują ulgi takie jak w taryfie Kolei Śląskich

Regulamin Taryfy Pomarańczowej:
www.kolejeslaskie.com/upload/1354865376Taryfa_Pomara%C5%84czowa_09_12_2012.pdf

Bilety liniowe TL1: Tychy Lodowisko – Katowice
Jednorazowy
bilet jednorazowy
3 zł
– zł
Miesięczny
bilet imienny okresowy miesięczny
80 zł
– zł

Bilety obowiązują na trasie Tychy Lodowisko – Katowice

W przypadku biletów ulgowych obowiązują ulgi takie jak w taryfie Kolei Śląskich

Cennik przewozów: www.kolejeslaskie.com/upload/1355037998Cennik_-_A5_-_calosc.pdf

Bilety strefowe (strefa czerwona, niebieska, zielona)
Jednorazowy
jednorazowy na 1 strefę (do 90 min.)
jednorazowy na 2 strefy (do 120 min.)
jednorazowy na 3 strefy (do 180 min.)
3 zł
4 zł
7 zł
– zł
Miesięczny
bilet imienny miesięczny na 1 strefę
bilet imienny miesięczny na 2 strefy
bilet imienny miesięczny na 3 strefy
80 zł
110 zł
170 zł
– zł
Bilety obowiązują w określonych strefach, zakres stref znajdziesz na:
www.kolejeslaskie.com/upload/1355049975mapa_map_strefy_003.pdf

W przypadku biletów ulgowych obowiązują ulgi takie jak w taryfie Kolei Śląskich

Cennik przewozów: www.kolejeslaskie.com/upload/1355037998Cennik_-_A5_-_calosc.pdf

ceny obowiązujące od 1 sierpnia 2012 roku do 8 grudnia 2012 roku

Bilety Pomarańczowe
Nazwa
Rodzaj
Normalny
Ulgowy
Jednorazowy
bilet jednorazowy
3,6 zł
1,80 zł
Bagażowy
bilet na przewóz zwierząt i bagażu
3 zł
3 zł
T-K
bilet imienny okresowy miesięczny
112 zł
56 zł
bilet okresowy o T-K uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty

ceny obowiązujące od 14 grudnia 2008 roku do 31 lipca 2012 roku

Bilety Pomarańczowe
Nazwa
Rodzaj
Normalny
Ulgowy
Jednorazowy
bilet jednorazowy
3 zł
1,50 zł
Bagażowy
bilet na przewóz zwierząt i bagażu
2,4 zł
2,4 zł
T-K
bilet imienny okresowy miesięczny
95 zł
47,50 zł
bilet okresowy o T-K uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
REKLAMA

Darmowa komunikacja miejska 1 listopada

11 października , 2017 1 listopada podróżni będą mogli za darmo pojechać komunikacją miejską. Darmowe przejazdy mają obowiązywać w całej sieci MZK Tychy, na wszystkich liniach. O wprowadzenie darmowych linii...

35 lat tyskich trolejbusów

25 września , 2017 W najbliższą sobotę (30 września) od godziny 12.00, przy Urzędzie Miasta Tychy tyskie trolejbusy świętować będą swoje 35-lecie. Tyskie Linie Trolejbusowe przygotowały sporo atrakcji z...

Piłkarze GKS Tychy skontrolują bilety

12 września , 2017 W środę (13 września) piłkarze GKS Tychy będą sprawdzać bilety. Nie chodzi jednak o wejściówki na mecz. Zawodnicy wspólnie z kontrolerami MZK Tychy będą weryfikować czy pasażerowie...
REKLAMA