REKLAMA

Rada Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. 32 776 33 02
fax 32 776 33 32

Dyżury Radnych

REKLAMA

Komisja Finansów Publicznych

Michał Kasperczyk – przewodniczący
Pabian Aleksandra – zastępca przewodniczącego
Członkowie komisji
1. Karolina Chemicz-Pałys
2. Marek Gołosz
3. Jarosław Hajduk
4. Michał Kasperczyk
5. Grzegorz Kołodziejczyk
6. Andrzej Kściuczyk
7. Iwona Oleksiak
8. Aleksandra Pabian
9. Urszula Paździorek-Pawlik
10. Anita Skapczyk
11. Sławomir Sobociński
12. Józef Twardzik
13. Dariusz Wencepel
14. Sławomir Wróbel
15. Aleksandra Wysocka-Siembiga
16. Rafał Żelazny

Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych

Urszula Paździorek-Pawlik – przewodnicząca
Krzystyniak Anna – zastępca przewodniczącego
Członkowie komisji
1. Wojciech Czarnota
2. Lidia Gajdas
3. Grzegorz Gwóźdź
4. Anna Krzystyniak
5. Urszula Paździorek-Pawlik
6. Aleksandra Wysocka-Siembiga

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Czarnota Wojciech – przewodniczący
Kosowska-Pawłowicz Patrycja – zastępca przewodniczącego
Członkowie komisji
1. Wojciech Czarnota
2. Marek Gołosz
3. Edyta Danielczyk
4. Barbara Konieczna
5. Patrycja Kosowska-Pawłowicz
6. Krzysztof Król
7. Anna Krzystyniak
8. Magdalena Łuka
9. Aleksandra Pabian

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Sobociński Sławomir – przewodniczący
Chemicz-Pałys Karolina – zastępca przewodniczącego
Członkowie komisji
1. Karolina Chemicz-Pałys
2. Edyta Danielczyk
3. Jarosław Hajduk
4. Grzegorz Kołodziejczyk
5. Andrzej Kściuczyk
6. Sławomir Sobociński
7. Józef Twardzik
8. Dariusz Wencepel
9. Sławomir Wróbel
10. Rafał Żelazny

Komisja Rewizyjna

Gajdas Lidia – przewodnicząca
Łuka Magdalena – zastępca przewodniczącej
Członkowie komisji
1. Lidia Gajdas
2. Patrycja Kosowska-Pawłowicz (sekretarz)
3. Magdalena Łuka
4. Anita Skapczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Gwóźdź Grzegorz – przewodniczący
Król Krzysztof – zastępca przewodniczącego
Członkowie komisji
1. Grzegorz Gwóźdź
2. Michał Kasperczyk
3. Krzysztof Król
4. Iwona Oleksiak