Rada Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. 32 776 33 02
fax 32 776 33 32

Dyżury Radnych

REKLAMA

Komisja Samorządowa

Marcin Rogala – przewodniczący
Krzysztof Woźniak – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Maciej Gramatyka
2. Jarosław Hajduk
3. Marcin Rogala
4. Krzysztof Woźniak

Komisja Finansów Publicznych

Gwóźdź Grzegorz – przewodniczący
Michał Kasperczyk – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Jakub Chełstowski
2. Damian Fierla
3. Tadeusz Furczyk
4. Marek Gołosz
5. Grzegorz Gwóźdź
6. Jarosław Hajduk
7. Michał Kasperczyk
8. Grzegorz Kołodziejczyk
9. Andrzej Kściuczyk
10. Paweł Porszke
11. Marcin Rogala
12. Sławomir Sobociński
13. Józef Twardzik
14. Dariusz Wencepel
15. Ewa Węglarz

Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia

Urszula Paździorek-Pawlik – przewodnicząca
Lidia Gajdas – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Lidia Gajdas
2. Andrzej Kściuczyk
3. Mariusz Mazur
4. Urszula Paździorek-Pawlik

Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

Sobociński Sławomir – przewodniczący
Kazimierz Chełmiński – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Kazimierz Chełmiński
2. Edyta Danielczyk
3. Tadeusz Furczyk
4. Maciej Gramatyka
5. Grzegorz Gwóźdź
6. Sławomir Sobociński

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Damian Fierla – przewodniczący
Wojciech Czarnota – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Wojciech Czarnota
2. Kazimierz Chełmiński
3. Edyta Danielczyk
4. Damian Fierla
5. Barbara Konieczna
6. Ewa Węglarz

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego

Józef Twardzik – przewodniczący
Barbara Konieczna – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Jakub Chełstowski
2. Wojciech Czarnota
3. Tadeusz Furczyk
4. Grzegorz Kołodziejczyk
5. Barbara Konieczna
6. Urszula Paździorek-Pawlik
7. Józef Twardzik
8. Dariusz Wencepel

Komisja Rewizyjna

Klaudiusz Slezak – przewodniczący
Lidia Gajdas – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Lidia Gajdas
2. Klaudiusz Slezak

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Krzysztof Woźniak – przewodniczący
Mariusz Mazur – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Marek Gołosz
2. Michał Kasperczyk
3. Mariusz Mazur
4. Klaudiusz Slezak
5. Krzysztof Woźniak

Doraźna Komisja ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”

Lidia Gajdas – przewodniczący
Mariusz Mazur – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Lidia Gajdas
2. Mariusz Mazur
3. Klaudiusz Slezak
4. Sławomir Sobociński
REKLAMA