REKLAMA

Rada Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. 32 776 33 02
fax 32 776 33 32

Dyżury Radnych

REKLAMA

Komisja Samorządowa

Marcin Rogala – przewodniczący
Krzysztof Woźniak – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Maciej Gramatyka
2. Jarosław Hajduk
3. Marcin Rogala
4. Krzysztof Woźniak

Komisja Finansów Publicznych

Michał Kasperczyk – przewodniczący
– – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Jakub Chełstowski
2. Marek Gołosz
3. Michał Kasperczyk
4. Grzegorz Kołodziejczyk
5. Andrzej Kściuczyk
6. Paweł Porszke
7. Marcin Rogala
8. Sławomir Sobociński
9. Józef Twardzik
10. Dariusz Wencepel
11. Ewa Węglarz

Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia

Urszula Paździorek-Pawlik – przewodnicząca
Lidia Gajdas – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Tadeusz Furczyk
2. Lidia Gajdas
3. Andrzej Kściuczyk
4. Mariusz Mazur
5. Urszula Paździorek-Pawlik

Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

Sobociński Sławomir – przewodniczący
– – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Grzegorz Gwóźdź
2. Sławomir Sobociński

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Damian Fierla – przewodniczący
Wojciech Czarnota – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Wojciech Czarnota
2. Kazimierz Chełmiński
3. Edyta Danielczyk
4. Damian Fierla
5. Barbara Konieczna
6. Ewa Węglarz

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego

Józef Twardzik – przewodniczący
Barbara Konieczna – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Kazimierz Chełmiński
2. Jakub Chełstowski
3. Wojciech Czarnota
4. Damian Fierla
5. Edyta Danielczyk
6. Maciej Gramatyka
7. Jarosław Hajduk
8. Grzegorz Kołodziejczyk
9. Barbara Konieczna
10. Urszula Paździorek-Pawlik
11. Paweł Porszke
12. Józef Twardzik
13. Dariusz Wencepel

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Gwóźdź – przewodniczący
Tadeusz Furczyk – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Tadeusz Furczyk
2. Lidia Gajdas
3. Grzegorz Gwóźdź
4. Klaudiusz Slezak

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Krzysztof Woźniak – przewodniczący
Mariusz Mazur – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Marek Gołosz
2. Michał Kasperczyk
3. Mariusz Mazur
4. Klaudiusz Slezak
5. Krzysztof Woźniak

Doraźna Komisja ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”

Lidia Gajdas – przewodniczący
Mariusz Mazur – zastępca przewodniczącego
Pozostali członkowie komisji
1. Lidia Gajdas
2. Mariusz Mazur
3. Klaudiusz Slezak
4. Sławomir Sobociński