REKLAMA
4 miliony na rozbudowę dla spółki MasterWiadomości

4 miliony na rozbudowę dla spółki Master

REKLAMA

Miasto będzie pozyskiwać i przetwarzać jeszcze więcej bioodpadów niż dotychczas. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie istniejącej już instalacji fermentacji, o dodatkowy moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych, w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. 12 lutego 2019 roku MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. zawarła w tej sprawie stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 

Projekt obejmuje budowę hali oraz instalację wspomnianego modułu. Inwestycja ma na celu poprawę technologii zagospodarowania odpadów w zakładzie, w szczególności odpadów biodegradowalnych, a przy tym umożliwi produkcję energii odnawialnej poprzez właściwe i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów.

Projekt, który dziś podpisaliśmy, ma podwójnie pozytywne skutki – pierwszy to efekt ekologiczny, jaki odczują mieszkańcy i środowisko dzięki lepszej segregacji odpadów. Drugi to ekonomiczny – rozbudowa instalacji umożliwi produkcję energii odnawialnej z wykorzystaniem m.in. bioodpadów. To realne korzyści, które odczują mieszkańcy Tychów oraz ośmiu gmin, które korzystają z usług zakładu. Samorządy wyraźnie sygnalizują nam potrzebę inwestycji w ochronie środowiska. W tym samym kierunku zmierzają działania Zarządu Województwa i zarazem działania w ramach RPO. Ochrona środowiska to dla nas priorytet – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność, informuje Urząd Marszałkowski województwa śląskiego.

Prezes Mieczysław Podmokły podkreśla, że w 8 gminach produkuje się 94 tys. ton odpadów rocznie i zakład jest do tego przygotowany. Dzięki rozbudowie instalacji fermentacji, większość z nich zostanie przetworzona zamiast trafić na składowiska odpadów i obciążać środowisko naturalne.
Zgodnie z podpisaną umową spółka Master – Odpady i Energia otrzyma na ten cel dofinansowanie z RPO WSL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) w kwocie 4,1 mln zł. Całość ma kosztować 6,6 mln zł. Realizacja powinna zakończyć się w IV kwartale 2020 roku. Instalacja ma służyć ośmiu gminom, w których łącznie zamieszkuje 200 tys. osób.

Powiązane posty