REKLAMA

Anna Syska – Miejskim Konserwatorem Zabytków w Tychach

REKLAMA

Historyczka i popularyzatorka architektury, zajmująca się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego i zachodniej Małopolski – Anna Syska od 1 kwietnia br. będzie Miejskim Konserwatorem Zabytków w Tychach.

 

Nowa konserwator jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych dziedzictwu architektonicznemu regionu, pracowała także w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach oraz Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego, gdzie prowadziła cykl „Spacerów po Modernie” przybliżający wiedze na temat międzywojennej architektury Katowic. Była także inicjatorką „Akcji Mozaika” mającej na celu popularyzację powojennych mozaik i dekoracji architektonicznych. Jest autorką i współautorką licznych dokumentacji konserwatorskich, m.in. kart ewidencyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i studiów historycznych. Ponadto była członkinią zespołu opracowującego Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami oraz wnioski o wpis na listę Pomników Historii dla zabytków z Katowic i Zabrza. Od maja 2018 roku publikuje artykuły o tyskiej architekturze (we współpracy z Muzeum Miejskim w Tychach) na łamach tygodnika „Twoje Tychy” w ramach cyklu „Miasto na Warsztacie”.

W Urzędzie Miasta Tychy Anna Syska będzie się zajmowała m.in. gminnym programem opieki nad zabytkami, prowadzeniem ewidencji tych zabytków, opieką nad pomnikami i miejscami pamięci, przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich oraz restauratorskich i robót budowlanych współpracą z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków mieści się w budynku przy ulicy Barona 30, II piętro, pokój 309. Z konserwatorem będzie można się także skontaktować telefonicznie: 32 438 22 80.

Wcześniej funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków pełniła Maria Bachniak, która przeszła na emeryturę.

Powiązane posty