REKLAMA
Bonifikaty od opłat za przekształcenia własnościowe w TychachWiadomości

Bonifikaty od opłat za przekształcenia własnościowe w Tychach

REKLAMA

Mieszkańcy Tychów mogą otrzymać do 75 proc. bonifikaty przy zmianie użytkowania wieczystego na własność. Na ostatniej sesji Rady Miasta Tychy – 28 lutego, radni przyjęli w tej sprawie uchwałę, która szczegółowo określa m.in. warunki udzielania bonifikaty. Propozycje dotyczącą zwiększenia ulg przy opłatach przekształceniowych złożyli radni klubu PiS.

 

Uchwała określa wysokość stawek procentowych i warunki udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów. Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, tylko w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej.

– Wysokość bonifikaty zależy od terminu wpłaty. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać bonifikatę w wysokości od 10-70 %. W przypadku uregulowania należności w roku, w którym doszło do przekształcenia, przysługuje najwyższa 75 proc. bonifikata – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Jeżeli wpłata jednorazowa nastąpi w roku następnym, to bonifikata wyniesie 65 %, a jeśli nastąpi w trzecim roku od przekształcenia to 55 %. Dla opłat wniesionych w cztery, pięć i sześć lat po przekształceniu, wysokość bonifikaty wyniesie kolejno 30,20 i 10 %.

Warunkiem udzielenia bonifikaty, jest brak zaległości finansowych wobec gminy z tytułu: opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, rocznej opłaty przekształceniowej, podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień, w którym zamierzamy złożyć wniosek o dokonanie opłaty jednorazowej.

Uchwała Rady Miasta z dnia 28 lutego 2019 roku, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiązane posty