REKLAMA
Dodatkowe fundusze na OZE dla województwa śląskiego i TychówWiadomości

Dodatkowe fundusze na OZE dla województwa śląskiego i Tychów

REKLAMA

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego wynegocjował zwiększenie o 164 mln zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

 

Dzięki temu możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Nowo wybrane projekty – realizowane na terenie 24 gmin – uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z EFRR oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa. Wśród beneficjentów znalazły się również Tychy.

Miasto Tychy będzie mogło zrealizować projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Wartość projektu to 23 233 551,50 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR to 16 528 502,50 zł. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną i/lub elektryczną w domach jednorodzinnych. W projekcie przewidziano montaż 960 szt. instalacji OZE, w tym kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. W ramach prac przewiduje się dostawę oraz montaż urządzeń, wybór operatora koordynującego wdrażanie projektu w imieniu Gminy oraz promocję. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej podregionu tyskiego poprzez rozwój energetyki rozproszonej i energii odnawialnej. Pozwoli także na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10 oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

– Pozyskaliśmy kolejne znaczne środki dla województwa śląskiego. Wspólnie z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą wynegocjowaliśmy z Komisja Europejską dodatkowe ponad 160 mln zł n budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. To potwierdza, że konsekwentnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. Na te środki czekają samorządy – skomentował marszałek Jakub Chełstowski.

Facebook Komentarz

Przeczytaj też