REKLAMA
Giełda pracodawców na Stadionie MiejskimWiadomości

Giełda pracodawców na Stadionie Miejskim

REKLAMA

W czwartek (26 października) na Stadionie Miejskim Tychy (ul. Edukacji 7) odbędzie się Giełda pracodawców, podczas której różnorodne oferty pracy zaprezentuje 28 firm. Mottem przewodnim wydarzenia jest „Przekuj marzenia o pracy w pracę marzeń”.

Giełda Pracodawców to nie tylko miejsce spotkań przedsiębiorców z potencjalnymi pracownikami oraz promocji firm i pracodawców. W jej trakcie przeprowadzony zostanie pilotażowy program odkrywania mocnych i słabych stron, badania potencjału zawodowego potencjalnych pracowników. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe pod kątem brakujących umiejętności, kwalifikacji, oczekiwań oraz potrzeb, aby spełnić obustronne oczekiwania związane z podjęciem zatrudnienia. Dzięki temu możliwe
będzie wsparcie procesów włączenia zawodowego oraz zwiększenie potencjału zawodowego na rynku pracy.

Na Giełdzie Pracodawców odbywać się będą także zajęcia dla młodzieży szkół technicznych, licealnych i zawodowych z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiony zostanie potencjał i możliwości zatrudnieniowe lokalnego rynku pracy oraz podstawowe zasady i sposoby aktywnego poszukiwania pracy.

Adresaci:
– młodzież ostatnich klas szkół technicznych, licealnych i zawodowych,
– bezrobotni mieszkańcy Tychów i okolicznych miejscowości.

Organizatorem giełdy jest Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O STADIONIE MIEJSKIM

Stadion Miejski w Tychach

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też