REKLAMA
Inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta [FOTO]Wiadomości

Inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta [FOTO]

REKLAMA

Dzisiaj odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Tychy ósmej kadencji. Sesję jako najstarszy radny rozpoczął Józef Twardzik. Ślubowanie złożył prezydent miasta Andrzej Dziuba oraz nowo wybrani radni.

 

W dalszej części obrad, w głosowaniu tajnym, wybrano przewodniczącą Rady Miasta. O stanowisko ubiegały się Barbara Konieczna z komitetu Prezydenta Andrzeja Dziuby oraz Anita Skapczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Co chyba nikogo nie zdziwiło wygrała Barbara Konieczna, którą poparło 14 radnych. Na Anitę Skapczyk głos oddało 8 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Co ciekawe oddano też dwa nieważne głosy.

Na wiceprzewodniczących wybrano Józefa Twardzika (18 głosów) i Rafała Żelaznego (16 głosów) z PO oraz Dariusza Wencepela (15 głosów) ze stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

Ustalono też składy i wybrano przewodniczących oraz wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miasta.

Przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych został Michał Kapserczyk, jego zastępcą Krzysztof Woźniak, a w skład komisji weszli jeszcze: Marek Gołosz, Jarosław Hajduk, Grzegorz Kołodziejczyk, Andrzej Kściuczyk, Iwona Oleksiak, Urszula Paździorek-Pawlik, Anita Skapczyk, Sławomir Sobociński, Józef Twardzik, Dariusz Wencepel, Sławomir Wróbel, Aleksandra Wysocka-Siembiga oraz Rafał Żelazny.

Przewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury został Sławomir Sobociński, jego z-cą Mieczysław Podmokły, a w składzie komisji znaleźli się jeszcze Edyta Danielczyk, Jarosław Hajduk, Grzegorz Kołodziejczyk, Andrzej Kściuczyk, Józef Twardzik, Dariusz Wencepel, Sławomir Wróbel oraz Rafał Żelazny.

Urszula Paździorek-Pawlik została przewodniczącą Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych, Anna Krzystyniak jej zastępcą, a w skład komisji weszli również: Wojciech Czarnota, Lidia Gajdas, Grzegorz Gwóźdź, Mieczysław Podmokły oraz Aleksandra Wysocka-Siembiga.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu został Wojciech Czarnota, zastępcą przewodniczącego wybrano Patrycje Kosowską- Pawłowicz. W komisji będą także pracowali: Marek Gołosz, Edyta Danielczyk, Maciej Gramatyka, Barbara Konieczna, Krzysztof Król, Anna Krzystyniak oraz Krzysztof Woźniak .

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Gwóźdź – przewodniczący, Michał Kasperczyk, Krzysztof Król – zastępca przewodniczącego, Iwona Oleksiak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Lidia Gajdas – przewodnicząca, Maciej Gramatyka – zastępca przewodniczącej , Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Anita Skapczyk.

 

Zgodnie z wynikami październikowych wyborów do Rady Miasta, zaświadczenia o wyborze na radnego otrzymali:
– Krzysztof Król, Andrzej Dziuba (jego miejsce zajęła kolejna na liście Anna Krzystyniak), Lidia Gajdas, Urszula Paździorek-Pawlik, Mieczysław Podmokły, Barbara Konieczna, Krzysztof Woźniak, Michał Kasperczyk, Patrycja Kosowska-Pawłowicz z komitetu Prezydenta Andrzeja Dziuby (9 radnych);
– Anita Skapczyk, Grzegorz Kołodziejczyk, Marek Gołosz, Iwona Oleksiak, Jarosław Hajduk, Sławomir Wróbel, Andrzej Kściuczyk, Aleksandra Wysocka-Siembiga z PiS (8 radnych);
– Józef Twardzik, Wojciech Czarnota, Rafał Żelazny, Grzegorz Gwóźdź, Maciej Gramatyka z PO (5 radnych);
– Dariusz Wencepel, Edyta Danielczyk ze stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną (2 radnych);
– Sławomir Sobociński z Inicjatywy Tyskiej (1 radny).

Wyraźnie też było widać, że miejsca w radzie nie zagrzeje Mieczysław Podmokły. Żeby pozostać w radzie musiałby zrezygnować z prezesury w gminnej spółce “Master”.

Kolejna sesja Rady Miasta już w czwartek, 22 listopada o godz. 13:00.

 

 

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też