REKLAMA
Koronawirus: Ograniczenia przemieszczania się i dozwolonej ilości pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiejWiadomości

Koronawirus: Ograniczenia przemieszczania się i dozwolonej ilości pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej

REKLAMA

Dzisiaj poinformowano o nowych zasadach bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Obowiązywać zacznie ograniczenie przemieszczania się z wyłączeniem dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób (nie dotyczy rodzin).

 

Problem będą mieli wszyscy dojeżdżający do pracy komunikacją miejską. Zwłaszcza po ostatnich cięciach[patrz: ZTM – tyska komunikacja miejska jak w soboty] wprowadzonych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. W związku z tym dalszego ograniczania komunikacji wycofały się już Tyskie Linie Trolejbusowe, nadal będą jeździły jak w wakacje.

ZTM nadal zachęca pasażerów do tego, aby na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszać, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent – wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. Ignoruje fakt że według nałożonych ograniczeń w większość pojazdów nie może być wypełniona nawet w 25%.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Ograniczenia mają obowiązywać do 11 kwietnia.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
– dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
– wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Facebook Komentarz

Przeczytaj też