Opryski przeciw komarom i kleszczom w TychachWiadomości

Opryski przeciw komarom i kleszczom w Tychach

REKLAMA

W czwartek, 10 sierpnia w Tychach przeprowadzona zostanie kolejna akcja dezynsekcji przeciw komarom i kleszczom. Opryski zostaną wykonane w parkach, w których zlokalizowane są zbiorniki wodne i place zabaw, tj. w parku Północnym, parku św. Franciszka, parku Suble I i II, parku Łabędzim oraz na terenach wokół zbiornika Paprocany.

Jest to drugi z tegorocznych zabiegów dezynsekcyjnych przeciw komarom i kleszczom w parkach zlecony przez Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w celu ochrony mieszkańców przed uciążliwościami związanymi z wzrostem liczebności komarów i kleszczy w miesiącach letnich. Całkowita powierzchnia objęta dezynsekcją wyniesie 65 ha.

Opryski prowadzone będą w godzinach od 20.00 do 1.00. W związku prowadzonymi zabiegami Urząd Miasta prosi o pozostanie poza terenem w/w parków podczas wykonywania oprysków.

Na oba zabiegi Urząd Miasta w Tychach przeznaczył blisko 24 tysiące złotych.

 

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też