REKLAMA
Pomoc z PUP w ramach „tarczy antykryzysowej” Wiadomości

Pomoc z PUP w ramach „tarczy antykryzysowej”

REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej”. Wnioski można składać od jutra (16.04.2020 r.).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków:
– mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
– przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
– organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru od dnia 16.04.2020r. od godz. 800 do dnia 29.04.2020r. do godz. 1500

WAŻNE!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach prosi o szczegółowe zapoznanie się z ZASADAMI ubiegania się o udzielenie dofinansowań. W przypadku gdy Przedsiębiorca/Organizacja pozarządowa w składanym Wniosku wpisze, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w pierwszym Wniosku i nie będzie można go zmienić.

Jeśli Przedsiębiorca/Organizacja pozarządowa przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chcieliby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinni złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawią za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Szczegóły dotyczące wsparcia:
wynagrodzenia
dofinansowanie
organizacje

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z umową i załącznikami można składać:
– elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
– elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pomocą platformy ePUAP
– pisemnie, składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku przy Portierni Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (podpisana umowa w 2. egzemplarzach)
– pisemnie, przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy (podpisana umowa w 2. egzemplarzach)

Facebook Komentarz

Przeczytaj też