REKLAMA
Rusza głosowanie w Tyskim Budżecie PartycypacyjnymWiadomości

Rusza głosowanie w Tyskim Budżecie Partycypacyjnym

REKLAMA

Wszyscy mieszkańcy Tychów, niezależnie od wieku, mogą wziąć udział w głosowaniu w ramach V edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego. Głosowanie rozpocznie się już za kilka godzin. Pod głosowanie poddanych zostanie 114 projektów.

 

Głosować będzie można we wszystkich okręgach jednocześnie internetowo na stronie www.razemtychy.pl korzystając z umieszczonej tam platformy do głosowania przez 15 dni – do 21 września, a bezpośrednio i korespondencyjnie tylko w dni robocze.

– Każda osoba, która chce zagłosować osobiście lub korespondencyjnie musi wypełnić formularz głosowania, który znajduje się m.in. w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego lub na stronie internetowej www.razemtychy.pl oraz złożyć wypełniony formularz w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego pracy lub wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49,43-100 Tychy z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019”- wyjaśnia Krystyna Rumieniuch z UM Tychy.

Głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, niezależnie od wieku (do tej pory, by uczestniczyć w programie trzeba było mieć skończone 16 lat).

Każdemu głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty (możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt). Aby wypełnić prawidłowo formularz należy:
– zaznaczyć projekt lub projekty, na które uczestnik chce oddać swój głos tj.: przydzielić odpowiednią liczbę punktów dla poszczególnych zadań,
– zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
– podać swój numer PESEL oraz w przypadku głosowania osobistego lub korespondencyjnego złożyć czytelny podpis (w przypadku gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego),

Należy pamiętać, że wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem posiadającym pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy.

Wyniki głosowania zostaną opublikowane do 5 października 2018 roku.

– Ciekawi nas frekwencja podczas głosowania. Rekordowa liczba złożonych wniosków do piątej edycji budżetu partycypacyjnego pokazuje, że program wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a tyszanie chcą współdecydować o tym, jakie projekty, istotne dla nich, dla ich bliskich czy sąsiadów mają być realizowane w Tychach – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

W sumie od początku funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach złożono blisko tysiąc projektów, z których ponad 200 zostało zrealizowanych. W 2014 roku złożono 174 wnioski, do głosowania przeszło 121 wniosków, realizowanych – 48,2015 r. – złożono 183 wnioski, do głosowania przeszło 135 wniosków, realizowanych – 68, 2016 r. – złożono 181 wniosków, do głosowania przeszło 124 wnioski, realizowano – 49 (realizację części zadań przesunięto na 2018 r. z uwagi na warunki pogodowe) realizację 1 zadania przesunięto na 2018 r., a w 2017 r. – złożono 171 wniosków, do głosowania przeszło 106 wniosków, do realizacji przekazano 55 wniosków.

Facebook Komentarz

Przeczytaj też