REKLAMA
Witold Bańka został europejskim kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej Sport

Witold Bańka został europejskim kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej

REKLAMA

Tyszanin, Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze wyborów na europejskiego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. 30 stycznia w siedzibie Rady Europy w Strasburgu, podczas 45. nadzwyczajnego posiedzenia Europejskiego Komitetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA) państwa członkowskie Rady Europy wybrały swojego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Minister Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze zdobywając 28 głosów. Jego kontrkandydatami byli Linda Hofstad Helleland (Norwegia) – 16 głosów i Philippe Muyters (Belgia) – 5 głosów.

Od maja 2017 r. minister Bańka jest przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej

Zasadnicze punkty jego programu to:
– budowa międzynarodowej sieci NADO (Narodowych Organizacji Antydopingowych) poprzez finansowanie ze środków Funduszu Solidarności Antydopingowej;
– zwiększenie zaangażowania zawodników w walkę z dopingiem;
– zmiana podejścia do kwestii laboratoriów antydopingowych – stawianie na jakość i ilość;
– zapewnienie ścisłej współpracy między rządami, ruchem sportowym, NADO i wszystkimi interesariuszami.

CAHAMA
CAHAMA stanowi forum dla przedstawicieli państw członkowskich Rady Europy, w ramach którego prowadzona jest debata na temat bieżących spraw związanych z działalnością Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Komitet ten jest odpowiedzialny za wypracowanie stanowiska europejskiego w sprawach dotyczących walki z dopingiem, które znajdują się na agendzie WADA. CAHAMA przygotowuje również mandat dla przedstawicieli Europy w organach statutowych WADA, tj. Komitecie Wykonawczym oraz Zarządzie, przed każdym ich posiedzeniem (maj-wrzesień-listopad).

Wybór Szefa WADA
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu – międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem.

Przewodnictwo w WADA sprawują rotacyjnie rządy oraz ruch sportowy. Ustępujący szef WADA, Sir Craig Reedie, reprezentuje ruch sportowy. Stąd kolejna osoba kierująca tą organizacją wywodzić się będzie ze struktur rządowych. Wybór oficjalnego kandydata na szefa WADA na latach 2020-2022 nastąpi w maju br. w Montrealu podczas specjalnego posiedzenia władz publicznych reprezentowanych w WADA. Wówczas rządy wszystkich kontynentów wskażą jedną osobę, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zarząd WADA i przejmie stery w organizacji począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Kandydatura na szefa WADA zostanie zatwierdzona podczas Światowej Konferencji Antydopingowej, która odbędzie się w listopadzie 2019 roku w Katowicach. Zakłada się, że podczas tego wydarzenia Katowice odwiedzi około 2 000 przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie z całego globu. Podczas wydarzenia zostaną także zatwierdzone zmiany w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Wydarzenie organizowane w Polsce będzie piątą edycją cyklicznej imprezy. Poprzednie odbyły się w Lozannie, Kopenhadze, Madrycie i Johannesburgu.

Facebook Komentarz

Przeczytaj też