Zmiany w organizacji świątecznej i nocnej opieki zdrowotnejWiadomości

Zmiany w organizacji świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej

REKLAMA

Od 1 października zacznie funkcjonować system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieć szpitali. W związku z tym na początku przyszłego miesiąca nastąpią zmiany w organizacji świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej. Od 1 października (niedziela) opiekę dla mieszkańców Tychów realizować będzie Szpital Miejski w Tychach przy ul. Cichej.

Dla pacjentów powyżej 18 roku życia miejscem realizacji opieki będzie budynek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – Spółka Megrez (Tychy, ul . Edukacji 102, tel. 32 325 52 98). Pacjenci poniżej 18 lat będą przyjmowani w Szpitalu Miejskim w Tychach (ul. Cicha 27, tel. 32 780 87 42).

Godziny pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
– od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00 dnia następnego,
– w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy: od 8:00 dnia danego do 8:00 dnia następnego

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Facebook Komentarz

Przeczytaj też