REKLAMA
Wyścig Kolarski Tyskie Kryterium Fiata 2021Sport

Wyścig Kolarski Tyskie Kryterium Fiata 2021

REKLAMA

W sobotę, 17 lipca odbędzie się Memoriał Zygmunta Hanusika – Wyścig Kolarski „Tyskie Kryterium Fiata”. Start i meta wyścigu jak zwykle zlokalizowane zostały w Paprocanach przy ul. Sikorskiego, obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

 

Trasa kryterium ulicznego przebiegać będzie ulicami miasta Tychy tj. od linii startu jezdnią wschodnią ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Targiela, gdzie znajduje się nawrót na południowo-zachodnią cześć ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego, w tym miejscu znajdować się będzie nawrót i dalej do mety usytuowanej na tej ulicy obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Tyskie Kryterium Fiata 2021

Program zawodów:
9.00 otwarcie imprezy
09.05 wyścig dla kat. żak chłopcy i dziewczęta, 3 okrążenia / 2 okrążenia – 6 km / 4 km
09.20 kryterium dla kat. młodziczka i juniorka młodsza, 6 okrążeń – 9 km
09.50 kryterium dla kat. młodzik, 6 okrążeń – 9 km
10.20 kryterium dla kat. junior młodszy, 9 okrążeń – 18 km
11.00 kryterium dla kat. juniorka i elita kobiet, 15 okrążeń – 30 km
11.50 kryterium dla kat. junior, 15 okrążeń – 30 km
12.40 kryterium dla kat. orlik i elita, 21 okrążeń – 40 km
ok. 13.45 Podsumowanie wyścigu.

• Wręczenie nagród następować będzie sukcesywnie po zakończeniu wyścigu w każdej kategorii.
• W przypadku małej ilości uczestników w poszczególnych grupach organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wyścigów w różnych kategoriach wiekowych i zmiany godziny startu.

Zgłoszenia:
Przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy.
Zgłoszenia można także dokonywać elektronicznie na adres:
• e-mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl – do dnia 15 lipca 2021 roku,
• bezpośrednio w dniu zawodów przed rozpoczęciem wyścigu w godz. 8.00 do 13.00 w biurze zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed planowanym startem kategorii.
Biuro zawodów usytuowane będzie w Tychach na ul. Sikorskiego na parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”. Odprawa techniczna – przed rozpoczęciem wyścigu.

Uczestnictwo:
W wyścigu mają prawo startu zawodnicy którzy posiadają licencję kolarską i aktualne badania lekarskie:
• mężczyźni w kategoriach: elita, orlik, junior, junior młodszy, młodzik, żak,
• kobiety w kategoriach: elita kobiet, juniorka, juniorka młodsza, młodziczka, żak.

UWAGA!
W czasie imprezy uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

Przeczytaj też