REKLAMA
Industrialny spacer fotograficzny TTFKultura

Industrialny spacer fotograficzny TTF

REKLAMA

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza w niedzielę, 1 września, na industrialny spacer fotograficzny. Będzie to spacer po tyskich terenach przemysłowych. Są to tereny, które w przeciągu ostatnich dwóch dekad przeszły największą transformację w Tychach. W miejscu państwowych zakładów powstały fabryki dużych międzynarodowych koncernów, ale również małe lokalne przedsiębiorstwa. Czy przestrzeń pełna zamkniętych dla fotografów stref przemysłowych i firmowych biurowców może być dobrą inspiracja dla fotografii? Sprawdzimy!

 

Miejsce zbiórki to Klasztor Franciszkanów (osiedle P) przy skrzyżowaniu ul. Paprocańskiej z Przemysłową, godzina 16.00.

Każdy uczestnik tegorocznych spacerów będzie mógł, do 15 września, zgłosić swoje zdjęcia zrobione podczas spacerów na slide show i wystawę „pospacerową” w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach. Będzie je można przesyłać, dopiero po wrześniowym spacerze, przez WeTransfer.com, pamiętając o dołączeniu skanu/zdjęcia podpisanego oświadczenia o prawach autorskich, ochronie wizerunku itp. – szczegółowe informacje i wzór oświadczenia znajdziecie wkrótce na stronie ttf.tychy.pl.

Uczestników tegorocznych spacerów fotograficznych po Tychach zapraszamy 19 września do Miejskiego Centrum Kultury w Tychach na bezpłatne warsztaty z Rafałem Klimkiewiczem – honorowym członkiem TTF-u, podczas których wybrane zostaną najlepsze zdjęć na wystawę i pokaz. Już dziś można dołączyć do eventu: www.facebook.com/events/375042236517169

Impreza odbędzie się w ramach Tyskich Spacerów Fotograficznych.
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych. Więcej informacji o działalności stowarzyszenia znajdziecie na www.ttf.tychy.pl

UWAGA: obowiązuje regulamin spacerów, którego tekst jest dostępny poniżej. Zwracamy uwagę na obowiązek posiadania wykupionego na własny koszt ubezpieczenia!

Regulamin spacerów fotograficznych
1. Regulamin określa zasady udziału w plenerach fotograficznych w 2019 roku (dalej jako „Impreza”), organizowanych przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, stowarzyszenie z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 – dalej jako „Organizator”.
2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i innych dokumentów, obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas spaceru. Nie akceptujemy udziału w Imprezach osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
3. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników Imprezy, którzy chcąc uczestniczyć w Imprezie mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie, a w razie naruszenia tego obowiązku ponoszą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
6. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
7. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług,
c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, e) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatora.
9. Udział w Imprezie nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, ale w przypadku korzystania podczas spaceru z autobusu, jeśli ilość chętnych przekroczy jego pojemność, Organizatorzy mają prawo odmówić udziału w Imprezie większej ilości osób niż dopuszczalna pojemność pojazdu.
10. W przypadku korzystania podczas Spaceru z usług innych podmiotów (np. przejazd autobusem) obowiązują ich dokumenty, np. regulaminy przewozu osób, udostępniane przez te podmioty.
11. Przed Imprezą każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.

Przeczytaj też