REKLAMA

XXII Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy

REKLAMA

28 czerwca (niedziela) MOSiR Tychy oraz KTK Gronie zapraszają na XXII Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy. Rajd wystartuje z osiedla A, meta znajdować się będzie w Gostyniu. Długość trasy ok. 14 km.

XXII Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy

Biuro rajdu i start z terenu Kompleksu Piłkarskiego im. Alfreda Potrawy (Tychy, ul. Andersa 22).
godz. 08:30-10:00 – przyjmowanie zapisów, przyjmowanie wpłat, wydawanie kuponów do konkursu, talonów na posiłek, soczków i wafelków
godz. 10:05 – odprawa techniczna
godz. 10:15 – start rajdu
godz. ok 12:30 – zakończenie rajdu. Posiłek, konkurs, wręczenie nagród najliczniejszej rodzinie, najstarszemui najmłodszemu uczestnikowi.
Meta – Gostyń, plac przed pomnikiem „Żołnierzy Września 1939”
UWAGA. O ile warunki pozwolą i będzie otwarta restauracja Dworzec Wyry – to tam odbędzie się zakończenie imprezy – jest to tylko alternatywa.

Zgłoszenia
Obowiązuje limit uczestników – maks. 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń!
– zgłoszenia przyjmowane będą do 19.06.2020 na adres zgloszenia@mosir.tychy.pl . Osoby, które zgłoszą swój udział do 19.06.2020 mają gwarantowane świadczenia regulaminowe. Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.
– osobiście w dniu rajdu w godz. 8:30-10:00 (osoby, które zapiszą się w dniu rajdu nie mają gwarantowanych pełnych świadczeń regulaminowych).

Opłata organizacyjna w wysokości: 12 zł osoba dorosła, 8 zł (dzieci 16-8 lat). Dzieci 7-letnie i młodsze są zwolnione z opłaty.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, należy ze sobą zabrać kurtki przeciwdeszczowe lub peleryny. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany trasy. W czasie rajdu wymagana jest osłona głowy (kask lub czapeczka). Dzieci poniżej 10 lat uczestniczą w rajdzie pod opieką rodziców.

UWAGA!

W czasie Rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
– przed wejściem na obiekt należy zdezynfekować ręce;
– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania na start rajdu oraz w trakcie podsumowania (możliwa jest sytuacja, iż w trakcie podsumowania nie będzie możliwości zachowania dystansu społecznego, dlatego prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne);
– uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).

Przeczytaj też