REKLAMA
XXV Święto Roweru i IV Ogólnopolski Zlot Rowerów SkładanychRekreacja

XXV Święto Roweru i IV Ogólnopolski Zlot Rowerów Składanych

REKLAMA

W niedzielę, 4 czerwca Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE zaprasza na rajd XXV Święto Roweru i IV Ogólnopolski Zlot Rowerów Składanych. Start i metę zaplanowano tym razem na placu pod „Żyrafą” w Parku Miejskim Solidarności. Wyjazd na trasę o godz. 10:30. Wcześniej, od godz. 9:45 do 10:20 prowadzone będą zapisy.

 

09.45-10.20 – zbiórka i zapisy uczestników na placu pod „Żyrafą” w Parku Miejskim Solidarności
10.30 – start: parada rowerowa ścieżkami rowerowymi miasta Tychy
11.30 – przyjazd na metę
11.45-13.30 – konkursy sprawnościowe „składaków” i innych rowerów oraz konkurs na najciekawiej udekorowany „składak”
13.45 – wręczenie pucharów oraz nagród zwycięzcom konkursów
14.00 – zakończenie imprezy

Konkursy:
– WYŚCIG ŻÓŁWI „SKŁADAKÓW” – najwolniejsze przejechanie wyznaczonej trasy,
– „ŁAMANIE RAMY’ – najszybsze złożenie „SKŁADAKA” (złożona rama, zdemontowana kierownica i siodełko),
– NAJCIEKAWIEJ UDEKOROWANY „SKŁADAK” i „INNY ROWER” biorący udział w imprezie,
– NAJSTARSZY ORYGINALNY i SPRAWNY „SKŁADAK” produkcji ROMETU,
– ROWEROWY TOR PRZESZKÓD dla dzieci (do 8 lat) i młodzieży (od 8 do 14 lat ),
– NAJLICZNIEJSZA RODZINA

Warunki uczestnictwa w imprezie:
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania imprezy.
– Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a dzieci do 16 roku życia biorą udział pod opieką osób dorosłych.
– Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń organizatorów.
– Opłacenie wpisowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika dla celów realizacji tej imprezy (bez podania imienia i nazwiska).
– Uczestnicy imprezy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji organizatorów imprezy.
– Zalecana jest jazda w kaskach rowerowych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PLACU POD ŻYRAFĄ

Plac pod Żyrafą

Przeczytaj też