REKLAMA
Dzieci mają dodatkowe dwa miesiące na wyrobienie karty ŚKUPWiadomości

Dzieci mają dodatkowe dwa miesiące na wyrobienie karty ŚKUP

REKLAMA

Od 1 stycznia uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów do ukończenia 16 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry na terenie Grónośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Pierwotnie takie rozwiązanie miało obowiązywać w okresie przejściowym, do końca marca. Problemy z dystrybucją tak dużej ilości kart zmusiły KZK GOP do wydłużenia terminu. Nie pomagają w tym również braki w sieci Punktów Obsługi Klienta, na terenie gdzie dotychczas nie obowiązywały karty ŚKUP.

Obowiązek posiadania przez uczniów Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) z zakodowaną ulgą zostanie wprowadzony z dniem 1 czerwca.

Aby odciążyć Punkty Obsługi Klienta a przynajmniej tymczasowo załatać dziurę, już w najbliższych dniach zostanie uruchomione nowe rozwiązanie technologiczne w systemie ŚKUP, które usprawni proces wyrabiania kart dla uczniów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wspólnie z wykonawcą projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych, firmą Asseco, KZK GOP podjął decyzję o stworzeniu tzw. tokenów. Z nowej metody jako pierwsze skorzystają dzieci z Lędzin.

Czym jest token?
Token jest dziesięciocyfrowym kodem przypisanym indywidualnie dla każdego ucznia. W każdym ciągu cyfr zakodowane jest miasto oraz szkoła (cztery cyfry), pozostała część numeru to losowo przydzielone cyfry.

Kod upoważnia dziecko lub rodzica/opiekuna prawnego do zamówienia karty ŚKUP na portalu klienta bez uiszczania opłaty 20 zł. Ponadto każda karta wyrobiona przy użyciu tokena będzie miała:
– automatycznie nadane pin i hasło (pin – 4 ostatnie cyfry peselu ucznia, hasło – 6 ostatnich cyfr peselu ucznia);
– automatycznie zakodowaną ulgę 100% (wcześniej wymagane było dodatkowe kodowanie ulgi przez obsługę już po odbiorze karty).

Gdzie można odebrać token?
Po ustaleniu technicznych szczegółów z firmą Asseco, KZK GOP rozpoczął dialog ze szkołami na terenie metropolii. Placówki, które wykazały zainteresowanie projektem przesłały do Związku informację zwrotną z dokładną liczbą dzieci upoważnionych do bezpłatnej komunikacji miejskiej, dla których  będą wygenerowane indywidualne kody.

Dystrybucją tokenów wśród dzieci zajmują się dyrektorzy szkół (nie ma możliwości otrzymania numeru indywidualnego bez pośrednictwa szkoły).

Mam już swój token, jak mam go użyć?
Kod należy wykorzystać przy składaniu zamówienia na kartę ŚKUP na portalu klienta. Dokładną instrukcję zamieszczamy poniżej:
1. Wchodzimy na stronę www.kartaskup.pl;
2. Na górze strony, z menu z górnego panelu wybieramy: „Więcej” –  Wniosek o kartę;
3. W nowym oknie wypełniamy rubryki i klikamy przycisk  „Dalej” ;

4. W następnym oknie należy zaznaczyć pole: „Posiadam token” i wpisać numer tokena (po poprawnej weryfikacji numeru tokena na górze strony widoczny jest na niebieskim tle komunikat: „Token jest poprawny”), a następnie wybrać z listy rozwijalnej  miasto/gminę i kod pocztowy (w przypadku sołectwa – należy wybierać gminę, np. Paniówki – należy wybrać gminę Gierałtowice,  Borowa Wieś – należy wybrać gminę Mikołów);

5. Na kolejnym etapie dodajemy zdjęcie (zgodne z wymogami, tj. format jpg, maksymalna wielkość do 1024 kb, minimalna rozdzielczość 236 x 236 px);

6. Na następnej stronie wybieramy z menu rozwijalnego punkt odbioru Karty – POK (po dokonanym wyborze nie ma możliwości jego zmiany) oraz zapoznajemy się z regulaminami, po czym klikamy przycisk „Wyślij wniosek”;

7. Ostatnim krokiem jest weryfikacja poprawności wpisanych danych.

Potwierdzenie zamówienia karty należy zachować w pliku elektronicznym na komputerze i/lub wydrukować. Będzie ono potrzebne, jeżeli w trakcie odbioru karty pojawią się niezgodności danych lub karta nie zostanie dostarczona.

Uwaga! Osoby, które wykorzystały token przy zamówieniu karty i nie dokonają jej odbioru w okresie 30 dni od jej dostarczenia do POK lub jeżeli jej wydanie nie będzie możliwe ze względu na niezgodne z rzeczywistymi danymi użytkownika karty (np. literówki, błędny adres itd.), zostaną obciążone kosztami produkcji kolejnej, prawidłowej karty, tj. 20 zł.

Gdzie następuje odbiór karty ŚKUP zamówionej przy użyciu tokena?
Wybór miejsca odbioru zależy tylko i wyłącznie od pasażera. Oprócz dotychczasowych możliwości (tzn. osobiście w Punkcie Obsługi Klienta) został wprowadzony nowy sposób odbioru karty – przez przedstawiciela szkoły, który następnie rozdysponuje karty wśród uczniów danej placówki. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest przeprowadzenie przez szkołę akcji zamawiania kart – tak, aby odbiór kart dotyczył większej liczby uczniów danej placówki.

Przypominamy, że przy odbiorze karty niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej (na tej podstawie następuje weryfikacja poprawności danych na karcie – w tym ulgi 100%).

Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Związek, na terenie metropolii upoważnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską jest obecnie ponad 130 tys. dzieci. Dotychczas wydano około 40 tys. kart z zakodowaną ulgą 100%. Łącznie wszystkich kart do połowy marca wydano około 400 tys. sztuk.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O KOMUNIKACJI MZK TYCHY

Rozkład jazdy MZK

Przeczytaj też