REKLAMA
Plac Konstytucji 3 Maja będzie przebudowanyWiadomości

Plac Konstytucji 3 Maja będzie przebudowany

REKLAMA

Plac Konstytucji 3 Maja w Tychach doczeka się rewitalizacji. W ramach inwestycji nie tylko zostanie wyremontowany istniejący na placu parking, ale przede wszystkim powstanie przestrzeń służąca mieszkańcom i przechodniom.

 

– W projekcie ważną rolę pełni nowe zagospodarowanie zieleni i nowe nasadzenia krzewów, bylin i drzew. Zależy nam na stworzeniu dodatkowych przestrzeni zacienionych, wydzieleniu strefy parkingu oraz co bardzo istotne z uwagi na zmiany klimatyczne: gospodarowaniu wód opadowych – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Obecna nawierzchnia parkingu jest nierówna i zaniedbana, w ramach realizacji zadania zostanie ona wymieniona na nawierzchnię wodoprzepuszczalną, utworzone i oznaczone zostaną także miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe miejsca parkingowe pojawią się także w pasie od ulicy Żwakowskiej.

Wszystkie nowe nawierzchnie będą wodoprzepuszczalne w celu zapewnienia odpowiedniego gospodarowania wodami opadowymi.

W ramach realizacji zadania pojawi się również nowa nawierzchnia ciągów pieszych i elementy małej architektury. W budżecie gminy na rewitalizację tyskiego Placu Konstytucji zarezerwowano 1 mln złotych. Gotowa jest już koncepcja, trwają przygotowania do przetargu w formule „projektuj i buduj”.

Przeczytaj też