REKLAMA
Strefa rekreacji i obiekty gastronomiczne przy ulicy Dąbrowskiego Wiadomości

Strefa rekreacji i obiekty gastronomiczne przy ulicy Dąbrowskiego

REKLAMA

Tychy ogłosiły przetarg na rewitalizację terenu po byłym parkingu strzeżonym przy ulicy Dąbrowskiego. Obecnie teren jest niezagospodarowany, co wkrótce ma się zmienić. W tym miejscu planowane jest powstanie miejsca rekreacyjnego.

Urząd Miasta od dawna planował uporządkowanie tego terenu. Prośby o zajęcie się tym tematem do urzędu miasta kierowali także mieszkańcy. „Obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w przestrzeni wokół nas i nie chcemy stać obojętnie wobec spraw, które mają bezpośredni wpływ na jakość funkcjonowania w naszym mieście, a zwłaszcza zamieszkania i życia nas samych oraz naszych dzieci. Cieszyliśmy się, kiedy parking strzeżony przy ul. Henryka Dąbrowskiego został rozebrany. To bardzo ważne, by teren ten został zrewitalizowany i uzupełnił tereny zielone w naszym mieście” pisali do magistratu przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Darwina.

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci, zielnika miejskiego z donicami do uprawy ziół oraz montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, leżaki, stojaki rowerowe czy kosze na śmieci. Wszystko to otoczone będzie trawnikami, rabatami z nasadzeniami, trawami ozdobnymi i łąką kwietną. Zasadzone zostaną również drzewa.

W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie koncepcji dla strefy przeznaczonej pod obiekty gastronomiczne. Oferty przetargowe przyjmowane będą do 30 stycznia. Od momentu podpisania umowy, wykonawca będzie miał dziewięć miesięcy na realizację zadania, na które w budżecie miasta zaplanowano 1 480 000 złotych.

Przeczytaj też