REKLAMA

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. 32 776 33 02
fax 32 776 33 32

 

REKLAMA

SELRES_0.8456515262561425SELRES_0.8456515262561425

Prezydent Miasta
Sekretariat pok. nr 208
Andrzej Dziuba
tel. 32 776 32 08, fax 32 776 32 38
e-mail: prezydent@umtychy.pl
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej
Sekretariat pok. nr 202
Igor Śmietański
tel. 32 776 32 02, fax 32 776 32 32
e-mail: zpg@umtychy.pl
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury
Sekretariat pok. nr 202
Aneta Moczkowska
tel. 32 776 32 02, fax 32 776 32 32
e-mail: zpi@umtychy.pl
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Sekretariat pok. nr 208
Maciej Gramatyka
tel. 32 776 32 08, fax 32 776 32 38
e-mail: zps@umtychy.pl
Sekretarz Miasta
Sekretariat pok. nr 212
Aneta Luboń-Stysiak
tel. 32 776 32 12, fax 32 776 32 42
e-mail: aneta.lubon.stysiak@umtychy.pl
Skarbnik Miasta
Sekretariat pok. nr 409
Urszula Dryka
tel. 32 776 34 09, fax 32 776 34 39
e-mail: skarbnik@umtychy.pl