REKLAMA

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel. 32 776 33 33
fax. 32 776 33 44
e-mail: poczta@umtychy.pl

Godziny pracy UM
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.30
piątek: 7.30-13.30

REKLAMA

Urząd Miasta

Prezydent Miasta
Sekretariat pok. nr 208
Andrzej Dziuba
al. Niepodległości 49
tel. 32 776 32 08, fax 32 776 32 38
e-mail: prezydent@umtychy.pl

Rzecznik prasowy

tel. 32 776 39 55
e-mail: rzecznik@umtychy.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

al. Niepodległości 49, piętro IX
tel. 32 776 39 11
fax. 32 776 39 49

Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego

al. Niepodległości 49, piętro IX
tel. 32 776 39 01, 32 776 39 02
fax. 32 776 39 32

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

al. Niepodległości 49, piętro IX, pok. 903
tel. 32 776 39 03
fax. 32 776 39 35

Wydział Zamówień Publicznych

al. Niepodległości 49, piętro VIII
tel. 32 776 38 07
fax. 32 776 38 38

Straż Miejska

ul. Budowlanych 67
tel. 32 776 39 20 (administracja)
tel. 986 – telefon alarmowy (połączenie bezpłatne)
fax. 32 776 39 27

Radca Prawny

al. Niepodległości 49, piętro III, pok. 317
tel. 32 776 33 17
fax. –

Pełnomocnik ds Kontroli Zarządczej

al. Niepodległości 49, piętro II, pok. 214
tel. 32 776 32 14
fax. –

Administrator Bezpieczeństwa Inforomacji

al. Niepodległości 49, piętro IX, pok. 914
tel. 32 776 39 44
fax. –

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Sekretariat pok. nr 208
Daria Szczepańska
tel. 32 776 32 08, fax 32 776 32 38
e-mail: zps@umtychy.pl

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

al. Niepodległości 49, piętro V
tel. 32 776 35 51
fax. –
e-mail: zdrowie@umtychy.pl

 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej
Sekretariat pok. nr 202
Igor Śmietański
tel. 32 776 32 02, fax 32 776 32 32
e-mail: zpg@umtychy.pl

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

al. Niepodległości 49
tel. 32 776 37 01
fax. –
e-mail: urbanistyka@umtychy.pl

Wydział Budownictwa

ul. Barona 30, budynek Balbina, piętro III, pok. 401
tel. 32 776 34 60 sekretariat, 32 776 34 61-62 inspektorzy
fax. 32 776 34 60
e-mail: budownictwo@umtychy.pl

Wydział Geodezji

al. Niepodległości 49, piętro VI
tel. 32 776 36 11
fax. 32 776 36 41
e-mail: geodezja@umtychy.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

al. Niepodległości 49, piętro VII
tel. 32 776 37 17
fax. 32 776 36 47
e-mail: nieruchomosci@umtychy.pl

Miejski Konserwator Zabytków

ul. Barona 30, budynek Balbina, II piętro, pokój 309
tel. (32) 438 22 80
fax. –
e-mail: konserwator.zabytkow@umtychy.pl

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury
Sekretariat pok. nr 202
Miłosz Stec
tel. 32 776 32 02, fax 32 776 32 32
e-mail: zpi@umtychy.pl

Wydział Gospodarki Lokalowej

al. Niepodległości 49 (wejście od strony parku)
tel. 32 776 30 51-53, 776 30 56, 776 30 57
fax. 32 776 30 54
e-mail: lokalowy@umtychy.pl

Wydział Komunikacji

ul. Budowlanych 59
tel. inż. ruchu 32 776 39 81, 776 39 82
tel. rej. pojazdów 32 780 09 65
tel. prawa jazdy 32 780 09 55
e-mail: komunikacja@umtychy.pl

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

al. Niepodległości 49, piętro VIII, pok. 804
tel. 32 776 38 34
fax. 32 776 38 33
e-mail: komunalny@umtychy.pl

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

al. Niepodległości 49, piętro VIII
tel. 32 776 38 18
fax. 32 776 38 49
e-mail: inwestycje@umtychy.pl

Sekretarz Miasta
Sekretariat pok. nr 212
Aneta Luboń-Stysiak
tel. 32 776 32 12, fax 32 776 32 42
e-mail: aneta.lubon.stysiak@umtychy.pl

Audytor wewnętrzny

al. Niepodległości 49, piętro IX, pok 914
tel. 32 776 39 14
fax. –

Urząd Stanu Cywilnego

al. Niepodległości 49, pokoje 313-316 oraz Pawilon Ślubów
tel. 32 776 30 11, 776 30 12, 776 30 32, 776 33 43, 776 33 13, 776 33 14,776 33 54, 776 33 84, 776 33 15, 776 33 16.
fax. 32 776 33 45
e-mail: usc@umtychy.pl

Wydział Kontroli

ul. Barona 30, pok. 306
tel. 32 776 34 57

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

al. Niepodległości 49, piętro II, pok 212
tel. 32 776 32 12
fax. –

Wydział Obsługi Rady Miasta

al. Niepodległości 49, piętro III
tel. 32 776 33 04
fax. 32 776 33 32

Wydział Administracyjny

al. Niepodległości 49, piętro I
tel. 32 776 31 09, 776 31 10, 776 31 40, 776 31 08
fax. 32 776 33 44

Wydział Działalności Gospodarczej

al. Niepodległości 49, piętro I
tel. 32 776 31 34
fax. –

Wydział Spraw Obywatelskich

al. Niepodległości 49, piętro V
tel. 32 776 35 01
fax. 32 776 35 01
e-mail: obywatelski@umtychy.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Barona 30 (Centrum Balbina), pok. 410-412
tel. 32 780 50 63, 776 36 77
fax. 32 780 50 63
e-mail: rzecznik.konsumenta@umtychy.pl

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

al. Niepodległości 49, piętro IX
tel. 32 776 39 17
fax. 32 776 39 48
e-mail: promocja@umtychy.pl

Wydział Informatyki

al. Niepodległości 49, piętro VII, pok. 713
tel. 32 776 37 13
fax. 32 776 33 99

Stanowisko BHP i PPOŻ

al. Niepodległości 49, piętro II, pok. 215
tel. 32 776 32 45
fax. –

Skarbnik Miasta
Sekretariat pok. nr 409
Urszula Dryka
tel. 32 776 34 09, fax 32 776 34 39
e-mail: skarbnik@umtychy.pl

Wydział Podatków i Opłat

al. Niepodległości 49, piętro IV
tel. 32 776 34 09
fax. –
e-mail: podatki@umtychy.pl

Wydział Budżetu

al. Niepodległości 49, piętro IV
tel. 32 776 34 01
fax. –
e-mail: budzet@umtychy.pl

Wydział Księgowości

al. Niepodległości 49, piętro IV
tel. 32 776 34 04
fax. –