REKLAMA

Instytucje Urzędy

Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Urząd Skarbowy Tychy

Urząd Skarbowy Tychy

REKLAMA

Straż Miejska

ul. Budowlanych 67
tel. 32 776 39 86 (dyżurny)
tel. 986 – telefon alarmowy (połączenie bezpłatne)
tel. 32 780 09 75 (administracja, sekretariat wew. 23)
tel. 32 780 09 75 wew. 28 (Biuro Rzeczy Znalezionych)
tel. 32 780 09 75 wew. 29 (odholowany samochód)
fax. 32 780 09 75 wew. 33
e-mail: strazmiejska@umtychy.pl
http://www.strazmiejska.umtychy.pl/

Prokuratura Rejonowa w Tychach

ul. Bałuckiego 4
tel. 32 218 50 00
fax 32 218 50 22
e-mail: tychy@katowice.po.gov.pl
http://www.katowice.po.gov.pl/index.php/prokuratury-rejonowe/42-prokuratura-rejonowa-w-tychach/

Komenda Miejska Policji

al. Bielska 46
tel. 32 325 62 00, 32 325 62 55
fax 32 325 62 44
http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/

Komenda Miejska Straży Pożarnej

al. Niepodległości 230
tel. 32 227 20 11
fax 32 227 30 22
e-mail: psptychy@katowice.kwpsp.gov.pl
http://www.kmpsptychy.bip.gov.pl/

Urząd Stanu Cywilnego

al. Niepodległości 49, pokoje 313-316 oraz Pawilon Ślubów
tel. 32 776 30 11, 776 30 12, 776 30 32, 776 33 43, 776 33 13, 776 33 14,776 33 54, 776 33 84, 776 33 15, 776 33 16.
fax. 32 776 33 45
e-mail: usc@umtychy.pl

Jednostka paszportowa – Biuro w Tychach

ul. Barona 30 (parter Centrum Balbina)
tel. 32 231 76 30

Punkt przyjmuje wnioski i wydaje dokumenty paszportowe.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek – 07:30 – 15:30
wtorek – 07:30 – 17:30
piątek – 07:30 – 13:30
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/obsluga_paszportowa.html/

Miejskie Centrum Kultury

ul. Bohaterów Warszawy 26
tel. 32 327 02 90
fax 32 327 02 91
e-mail: mck@kultura.tychy.pl
http://www.kultura.tychy.pl/

Miejskie Centrum Oświaty

al. Piłsudskiego 12
tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03
e-mail: mco@mco.tychy.pl
http://www.oswiata.tychy.pl/

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Filaretów 31
tel. 32 227 40 91
fax 32 227 31 45
e-mail: mzbm.s@poczta.umtychy.pl
http://www.mzbm.tychy.pl/

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Budowlanych 59
tel. 32 227 70 06, 227 70 07
Sekretariat: 32 327 14 91
fax 32 227 70 08
e-mail: mzuim@mzuim.tychy.pl
http://www.mzuim.tychy.pl/

Miejski Zarząd Komunikacji (MZK)

al. Piłsudskiego 12
tel. 32 219 38 20, 219 36 79 80
fax. 32 219 38 22
Informacja o rozkładach jazdy 32 219 38 20 wew. 23 lub 24
e-mail: poczta@mzk.pl
http://www.mzk.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Budowlanych 59
tel. 32 327 02 46, 32 327 02 47
fax 32 323 22 41
e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl
http://www.mops.tychy.pl/

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Budowlanych 59
tel. 32 227 95 81
e-mail: bok@pzon-tychy.pl
http://www.pzon-tychy.pl/

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

al. Piłsudskiego 12
tel. 32 661 16 80
e-mail: mosir@mosir.tychy.pl
http://www.mosir.tychy.pl/

Tyski Zakład Usług Komunalnych

ul. bp. Burschego 2
tel. 32 325 05 96
fax 32 227 75 14
e-mail: biuro@tzuk.tychy.pl
http://www.tzuk.tychy.pl/

Cmentarz – Wartogłowiec
ul. Cmentarna 19
tel. 32 328 93 28, 515 054 313
http://www.polskie-cmentarze.com/tychy/index.php/

Cmentarz – Barwna
ul. Barwna
tel. 32 328 93 28, 515 054 313

Miejskie Schronisko dla Zwierząt

ul. Przejazdowa 101
tel. 32 323 93 98, 605 897 607
fax 32 323 80 69
e-mail: kontakt@schronisko.tychy.pl
http://www.schronisko.tychy.pl/

Urząd Skarbowy

al. Niepodległości 60
tel. 32 325 11 00
fax 32 325 11 59
e-mail: us2431@sl.mofnet.gov.pl
http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach/

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Tychach

ul. de Gaulle`a 16
tel: 32 327 40 31
fax: 32 219 21 26 w. 123

SANEPID Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

ul. Budowlanych 131
tel. 32 227 52 47, 227 62 15, 227 56 37, 327 10 11 (centrala)
telefon alarmowy 512 370 717 (telefon alarmowy funkcjonuje po godzinach pracy Stacji oraz w dni wolne od pracy)
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30-15:05
http://www.pssetychy.pis.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Budowlanych 59
tel: 32 781 58 61, 781 58 78
fax: 32 781 58 60
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
e-mail: poczta@pup.tychy.pl
http://www.tychy.praca.gov.pl/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Grota-Roweckiego 42
tel. 32 227 50 89
fax 32 227 50 89
e-mail: pinbtychy@poczta.fm

Wojskowa Komenda Uzupełnień

ul. Cyganerii 51
tel. 261 124 758, 261 124 792 (nie należy wpisywać nr kierunkowego (032))
e-mail: wkutychy@wp.mil.pl
http://www.tychy.wku.wp.mil.pl/pl/index.html/

Urząd Celny – Odział Celny w Tychach

ul. Fabryczna 2
tel. 32 217 74 56, 32 217 70 81
fax 32 217 77 30
e-mail: oc.tychy@kat.mofnet.gov.pl
http://www.katowice.scelna.gov.pl/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-katowicach/oddzial-celny-w-tychach/

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Barona 30 (Centrum Balbina), pok. 410-412
tel. 32 780 50 63, 776 36 77
fax. 32 780 50 63
e-mail: rzecznik.konsumenta@umtychy.pl
http://www.konsument.umtychy.pl/

Sąd Rejonowy w Tychach

ul. Budowlanych 33
tel.: 32 323 30 00
fax: 32 219 28 06
e-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl
http://www.tychy.sr.gov.pl/

Wydziały:

– I Cywilny
ul. Budowlanych 33 (pokój nr 107, piętro I)
tel. 32 323 31 44
fax 32 323 31 42

– II Karny
ul. Budowlanych 33 (pokój nr 4, parter)
tel. 32 323 31 19, 32 323 31 20
fax 32 323 31 18

– III Rodzinny i Nieletnich
ul. Budowlanych 33 (pokój nr 209, piętro II)
tel. 32 323 31 51-53
fax 32 323 31 91

– IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Bałuckiego 4 (pokój nr 118, piętro I)
tel. 32 323 30 74
fax 32 323 30 58

– V Ksiąg Wieczystych
ul. Budowlanych 33 (pokój nr 12, parter)
tel. 32 323 31 96, 32 323 31 98, 32 323 31 99
fax 32 328 51 60

– VI Gospodarczy
ul. Bałuckiego 4 (pokój nr 120, piętro I)
tel. 32 323 30 60, 32 323 30 61, 32 323 30 64
fax 32 323 30 63

– VII Karny
ul. Budowlanych 33 (pokój nr 306, piętro III)
tel. 32 323 31 72
fax 32 323 31 83

– VIII Wykonywania Orzeczeń
ul. Bałuckiego 4 (pokoje nr 110,112,113, piętro I)
tel. 32 323 30 52, 32 323 30 53, 32 323 30 72
fax 32 323 30 50

– IX Cywilny
ul. Budowlanych 33 (pokój nr 220, piętro II)
tel. 32 323 31 07, 32 323 31 32, 32 323 31 56, 32 323 31 57, 32 323 31 81
fax 32 323 31 08

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach Karnych
Plac Baczyńskiego 1 (piętro I)
tel. 32 323 30 00

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach Rodzinnych i Nieletnich
Plac Baczyńskiego 1
tel. 32 323 30 00, 32 326 43 63

Izba Wytrzeźwień (zlikwidowana)

ul. Budowlanych 67
tel. 32 327 16 69, 032 217 40 24
fax 32 217 40 24