REKLAMA

Tyskie Szkoły

REKLAMA

Szkoły wyższe

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydział Zamiejscowy w Tychach
(dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
al. Niepodległości 32
tel. 32 326 51 01

Rekrutacja
ul. Ciasna 3 (I piętro)
tel. 32 326 51 01 wew.100
e-mail: rekrutacja.tychy@afm.edu.pl

Dziekanat
ul. Ciasna 3
tel. 32 326 51 01 wew.100
e-mail: wzt@afm.edu.pl

Szkoła została założona 28 marca 1997 roku. Pierwszym rektorem został prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański. W maju 2013 r. tyska uczelnia została przekształcona w Wydział Zamiejscowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W Tychach prowadzi nabór i kształci na kierunkach: Administracja, Filologia angielska, Pedagogika, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość.

Inne szkoły

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego

al. Niepodległości 53
32 227 69 29
fax: 32 227 69 29
www.zsm.tychy.pl

Szkoła powstała na przełomie 1965/66 roku. Prowadzone są w niej lekcje instrumentów takich jak: gitara, fortepian, skrzypce, perkusja, kontrabas, trąbka, akordeon, wiolonczela, saksofon, klarnet, flet poprzeczny.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
PSM kształci wyłącznie w zakresie przedmiotów muzycznych rozwijając zdolności i zainteresowania uczniów w tym kierunku oraz przygotowuje ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim oraz 4-letnim.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
OSM realizuje program w zakresie kształcenia ogólnego obowiązującego w szkole podstawowej, równocześnie umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów muzycznych. Nauka trwa 6 lat. Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, akordeon, instrumenty perkusyjne, trąbka i klarnet.

Szkoły ponadgimnazjalne

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego

ul. Korczaka 6
tel./fax 32 227 36 34
www.kruczek.edu.pl

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida

ul. Norwida 40
tel. 32 227 41 65, 32 227 31 39
fax 32 227 41 65
www.norwid.tychy.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Elfów 62
tel. 32 227 36 33
fax: 32 227 36 33
www.wyspianski.tychy.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka

– IV Liceum Ogólnokształcące
– Technikum nr 1
Kierunki kształcenia: technik analityk, technik ochrony środowiska
ul. Wejchertów 20
tel. 32 327 36 31, 32 227 17 99
fax 32 327 36 31
www.zs1.tychy.edu.pl

Zespół Szkół nr 2 („Ekonomik”)

– Technikum nr 2
Kierunki kształcenia: technik ekonomista, obsługi turystycznej, organizacji reklamy, handlowiec
ul. Elfów 9
tel. 32 227 41 85, 32 227 43 82
fax 32 227 41 85 w. 26
www.zs2.tychy.edu.pl

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego

– Technikum nr 3
Kierunki kształcenia: technik informatyk, teleinformatyk, elektronik, elektryk
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Kierunki kształcenia: elektryk
al. Bielska 100
tel. 32 217 38 22
fax: 32 217 38 22
www.zs4.tychy.edu.pl

Zespół Szkół nr 5 („Budowlanka”)

– Technikum nr 4 im. Hanny i Kazimierza Wejchertów
Kierunki kształcenia: technik architektury krajobrazu, mechanik, budownictwa
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Kierunki kształcenia: monter izolacji budowlanej, murarz-tynkarz, fryzjer, kierunki usługowe
ul. Edukacji 11
tel./fax 32 227 37 33, 32 227 57 99, 32 227 34 81
www.zs5.tychy.edu.pl

Zespół Szkół nr 6

– Technikum nr 5
Kierunki kształcenia: technik logistyk, informatyk, pojazdów samochodowych, eksploatacji portów i terminali
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Kierunki kształcenia: lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.
al. Piłsudskiego 10
tel./fax 32 217 00 91
www.zs6.tychy.edu.pl

Zespół Szkół nr 7

– Technikum nr 6
Kierunki kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik technologii żywności
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
Kierunki kształcenia: kucharz, cukiernik, piekarz
ul. Browarowa 1a
tel. 32 227 36 32
fax 32 219 82 42
www.zs7.tychy.edu.pl

Zespół Szkół Specjalnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 6
ul. Edukacji 21
tel. 32 218 00 50
www.zs8.tychy.edu.pl

Szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne

Centrum Studiów Wyższych Interccom

– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
– Szkoły policealne: technik administracji, informatyk, logistyk, BHP, usług kosmetycznych, masażysta, higienistka stomatologiczna
al. Bielska 92-94
tel. 32 328 55 20, 32 217 06 05
www.cswi.edu.pl

„Cosinus”

– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
– Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
ul. Grota-Roweckiego 44/132
tel. 32 327 71 92
www.cosinus.pl/tychy

L.O. Edukacja

– Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
– Szkoła Policealna
Kierunki kształcenia: technik rachunkowości, administracji, BHP
– Medyczna Szkoła Policealna
Kierunki kształcenia: opiekun medyczny
ul. Kopernika 1B
tel. 32 726 23 67
www.bezplatneszkoly.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach

Branżowa Szkoła II Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach
ul. Wyszyńskiego 27
tel. 661 189 590
www.ssnu.pl

TEB Edukacja

– Technikum
– Szkoły policealne
– Szkoły medyczne
al. Jana Pawła II 24 (IIp.)
tel. 32 327 56 55, 32 661 42 84
www.teb.pl

Twoja Szkoła

– Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum, szkole podstawowej i zawodowej
– Liceum Ogólnokształcące po szkole zawodowej
– Szkoła Policealna
ul. ks. Tischnera 75B
tel. 32 328 53 01
www.twoja-szkola.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa „mundurowa”
– Technikum im. Orląt Lwowskich w Tychach
Kierunki kształcenia: technik logistyk, technik cyfrowych procesów graficznych.
– Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach „mundurowe” (klasa wojskowa)
– Medyczne Studium Zawodowe
Kierunki kształcenia: opiekun medyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej.
ul. Budowlanych 156
tel. 32 327 08 80
fax 32 327 08 80
szkoly.tychy.zdz.pl

Gimnazja

Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej

ul. Brzozowa 24
tel. 32 227 39 49
fax –
www.gimnazjum1.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 2 (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi)

ul. Czarnieckiego 22
tel. 32 227 37 93
fax –
www.zszoi.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

ul. Borowa 123
tel. 32 328 16 16
fax: 32 328 16 16
www.gimnazjum3.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 4 im. kard. Stefana Wyszyńskiego

ul. Konecznego 1
tel. 32 329 41 02
fax –
www.gimnazjum4.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego

al. Bielska 100
tel. 32 217 38 22
fax –
www.zs4.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 6

ul. Tołstoja 1
tel. 32 328 35 92
fax 32 328 35 92
www.zs4.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej (Zespół Szkół nr 9)

ul. Zgrzebnioka 45
tel. 32 219 77 86, 32 219 66 58
fax –
www.zs9.pl

Gimnazjum nr 8 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2)

ul. Jedności 51
tel. 32 219 60 33
fax 32 219 60 33
www.zsp2.tychy.edu.pl

Sportowe Gimnazjum nr 9 (Zespół Szkół Sportowych)

al. Niepodległości 190
tel. 32 227 68 25, 32 219 31 33
fax 32 227 68 25
www.zss.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi (Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka)

ul. Wejchertów 20
tel. 32 327 36 31, 32 227 17 99
fax –
www.zs1.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego

al. Niepodległości 108
tel. 32 227 27 49
fax 32 227 27 49
www.gimnazjum11.tychy.edu.pl

Gimnazjum nr 12 (Zespół Szkół nr 2)

ul. Elfów 9
tel. 32 227 41 85
fax –
www.zs2.tychy.edu.pl

Gimnazjum Specjalne nr 13 (Zespół Szkół Specjalnych nr 8)

ul. Edukacji 21
tel. 32 218 00 50
fax
www.zs8.tychy.edu.pl

Gimnazjum dla Dorosłych (Zespół Szkół nr 5)

ul. Edukacji 11
tel. 32 227 37 33
fax –
www.zs5.tychy.edu.pl

Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Edukacji 11a
tel. 32 219 02 40
www.sto.tychy.pl

Prywatne Gimnazjum „ART”

pl. Wolności 3
tel. 32 227 74 82
www.art.tychy.pl

Gimnazjum dla Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Tychach

ZDZ w Katowicach Prowadzące Oddziały Przysposabiające do Pracy
ul. Budowlanych 156
tel. 32 227 17 46

Gimnazjum dla Dorosłych Edukacja

ul. Kopernika 1B
tel. 32 726 23 67
www.bezplatneszkoly.pl

Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych „Twoja-Szkoła”

ul. Młodzieżowa 7
tel. 32 328 53 01
www

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby

pl. Wolności 4
tel. 32 227 22 12
fax –
www.sp1.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

ul. Wojska Polskiego 10
tel. 32 227 32 86
fax 32 227 32 86
www.sp3.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Franciszka Zubrzyckiego (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi)

ul. Czarnieckiego 22
tel. 32 227 37 93
fax –
www.zszoi.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy

ul. Katowicka 102
tel. 32 219 88 12
fax –
www.sp6.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich

ul. Tołstoja 1
tel. 32 217 41 33
fax –
www.sp7.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)

ul. Cmentarna 54
tel. 32 227 25 52
fax –
www.zsp3.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)

ul. Leśna 66
tel. 32 227 22 40
fax 32 227 22 40
www.zsp1.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka

ul. Borowa 123
tel. 32 218 36 12
fax –
www.sp10tychy.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Curie-Skłodowskiej

ul. M. Curie-Skłodowskiej 4
tel. 32 227 34 64
fax –
www.sp11.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 17

ul. Begonii 5
tel. 32 227 32 10
fax –
www.sp17.tychy.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły

ul. Fitelberga 8
tel. 32 227 34 85
fax 32 326 55 34
www.sp18.tychy.edu.pl

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. M. Kopernika (Zespół Szkół Sportowych)

al. Niepodległości 190
tel. 32 227 68 25
fax 32 227 68 25
www.zss.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego

ul. Harcerska 25
tel. 32 218 28 51
fax 32 218 28 51
www.sp22.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2)

ul. Jedności 51
tel. 32 219 60 33
fax –
www.zsp2.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4)

ul. Pogodna 37
tel. 32 438 46 52
fax –
www.zsp4.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

al. Piłsudskiego 21
tel. 32 217 70 26
fax 32 217 70 26
www.sp35.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy

ul. de Gaulle’a 18
tel. 32 227 82 70
fax –
www.sp36.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Konecznego 1
tel. 32 219 44 37
fax 32 219 44 37
www.sp37.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka (Zespół Szkół nr 9)

ul. Zgrzebnioka 45
tel. 32 219 66 58
fax –
www.zs9.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 (Zespół Szkół Specjalnych nr 8)

ul. Edukacji 21
tel. 32 218 00 50
fax
www.zs8.tychy.edu.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. (Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego)

al. Niepodległości 53
tel. 32 227 69 29
fax –
www.zsm.tychy.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Edukacji 11a
tel. 32 219 02 40
www.sto.tychy.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa „ART”

pl. Wolności 3
tel. 32 227 74 82
fax –
www.art.tychy.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

ul. Paprocańska 84-84a
tel. 32 494 73 70 lub 603 155 686
www.otwarteokno.edu.pl