REKLAMA

Rada Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. 32 776 33 02
fax 32 776 33 32

Dyżury Radnych

REKLAMA

Miesięczne diety radnych

 • Przewodniczący Rady Miasta
  150% podstawy – 2649 zł (po zmianie – 2649,69 zł)
 • Wiceprzewodniczący Rady Miasta
  130% podstawy – 2296 zł (po zmianie – 2296,39 zł)
 • Przewodniczący Komisji Rady
  130% podstawy – 2296 zł (po zmianie – 2296,39 zł)
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rady
  120% podstawy – 1589 zł (po zmianie – 2119,75 zł)
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej
  120% podstawy – 1589 zł (po zmianie – 2119,75 zł)
 • Radny nie sprawujący funkcji
  115% podstawy – 1236 zł (po zmianie – 2031,42 zł)

Diety radnych są nieopodatkowane.

Układ sił politycznych w Radzie Miasta – w wyborach

 • KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby
  (Klub Radnych Inicjatywa Tyska) – 8 mandatów
 • KW Prawo i Sprawiedliwość
  (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) – 7 mandatów
 • KW Platforma Obywatelska RP
  (Klub Radnych Platformy Obywatelskiej) – 5 mandatów
 • KWW Tychy Naszą Małą Ojczyzną
  (Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną) – 4 mandaty
 • KWW Barbary Koniecznej – 1 mandat

Układ sił politycznych w Radzie Miasta – obecnie

 • KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby + KWW Barbary Koniecznej
  (Klub Radnych Inicjatywa Tyska) – 9 mandatów
 • KW Prawo i Sprawiedliwość
  (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) – 5 mandatów
 • KW Platforma Obywatelska RP
  (Klub Radnych Platformy Obywatelskiej) – 3 mandaty
 • KWW Tychy Naszą Małą Ojczyzną
  (Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną) – 5 mandatów
 • Radny niezależny
  – 3 mandaty

Skład Rady Miasta Tychy

Chełmiński Kazimierz

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(KW PO) (KR – niezależny)

Chełstowski Jakub

(KWW TNMO) (KR TNMO)

Czarnota Wojciech

(KW PO) (KR PO)

Danielczyk Edyta

(KWW TNMO) (KR TNMO)

Fierla Damian

(KW PiS) (KR – niezależny)

Furczyk Tadeusz

(KW PiS) (KR PiS)

Gajdas Lidia

(KWW AD) (KR IT)

Gołosz Marek

(KW PiS) (KR PiS)

Gramatyka Maciej

Przewodniczący Rady Miasta
(KWW AD) (KR PO)

Gwóźdź Grzegorz

(KW PO) (KR PO)

Hajduk Jarosław

(KW PiS) (KR PiS)

Kasperczyk Michał

(KWW AD) (KR IT)

Kołodziejczyk Grzegorz

(KW PiS) (KR PiS)

Konieczna Barbara

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
(KWW BK) (KR IT)

Kściuczyk Andrzej

(KW PiS) (KR PiS)

Mazur Mariusz

(KWW AD) (KR IT)

Paździorek-Pawlik Urszula

(KWW AD) (KR IT)

Porszke Paweł

(KWW TNMO) (KR TNMO)

Jerzy Chaberko

(KW PO) (KR IT)
od 28.09.2017 za Marcin Rogala

Slezak Klaudiusz

(KW PO) (KR TNMO)

Sobociński Sławomir

(KWW AD) (KR IT)

Twardzik Józef

(KWW AD) (KR IT)

Wencepel Dariusz

(KWW TNMO) (KR TNMO)

Węglarz Ewa

(KW PiS) (KR – niezależna)

Woźniak Krzysztof

(KWW AD) (KR IT)

– Klub Radnych Inicjatywa Tyska (KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby + KWW Barbary Koniecznej)
– Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (KW Platforma Obywatelska RP)
– Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną (KWW Tychy Naszą Małą Ojczyzną)
– Radny bez klubu