REKLAMA

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. 32 776 33 02
fax 32 776 33 32

 

REKLAMA
Prezydent Miasta
Sekretariat pok. nr 208
Andrzej Dziuba
tel. 32 776 32 08, fax 32 776 32 38
e-mail: prezydent@umtychy.pl
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej
Sekretariat pok. nr 202
Igor Śmietański
tel. 32 776 32 02, fax 32 776 32 32
e-mail: zpg@umtychy.pl
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury
Sekretariat pok. nr 202
Miłosz Stec
tel. 32 776 32 02, fax 32 776 32 32
e-mail: zpi@umtychy.pl
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Sekretariat pok. nr 208
Daria Szczepańska
tel. 32 776 32 08, fax 32 776 32 38
e-mail: zps@umtychy.pl
Sekretarz Miasta
Sekretariat pok. nr 212
Aneta Luboń-Stysiak
tel. 32 776 32 12, fax 32 776 32 42
e-mail: aneta.lubon.stysiak@umtychy.pl
Skarbnik Miasta
Sekretariat pok. nr 409
Urszula Dryka
tel. 32 776 34 09, fax 32 776 34 39
e-mail: skarbnik@umtychy.pl