REKLAMA

Informator Ważne telefony

REKLAMA

Ważne telefony

Centrum Bezpieczeństwa Kryzysowego 112

al. Niepodległości 230

POLICJA 997

al. Bielska 46
tel. 32 325 62 00, 32 325 62 55

STRAŻ POŻARNA 998

al. Niepodległości 230
tel. 32 227 20 11

STRAŻ MIEJSKA 986

ul. Budowlanych 67
tel. 32 776 39 86 (dyżurny)

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

ul. Fitelberga 71
tel. 32 327 49 99

Stacja Pogotowia Ratunkowego (NZOZ Pogotowie Ratunkowe)
ul. Gen. de Gaulle’a 49
tel. 32 211 47 60

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Tychach

ul. Edukacji 102 (na terenie Szpitala Wojewódzkiego – w miejscu byłej Izby Przyjęć dla dzieci)
tel. 32 325 52 03, 325 52 98, kom. 887 377 818

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Budowlanych 131
telefon alarmowy 512 370 717 (telefon alarmowy funkcjonuje po godzinach pracy Stacji oraz w dni wolne od pracy)

Pogotowie ciepłownicze PEC 993

ul. Kubicy 6 (PEC)
tel. 32 325 64 25, 32 325 64 24

Pogotowie Elektroenergetyczne 991

ul. Asnyka 1
tel. 32 303 21 55

Pogotowie gazowe 992

ul. Barbary 25
tel. 32 227 31 24

Pogotowie wodno – kanalizacyjne 994

ul. Sadowa 4
tel. 32 227 40 31, 32 227 40 32

Pogotowie ratownictwa górniczego

ul. Mikołowska 28
tel. 32 219 86 41

Pomoc drogowa

tel. 032 227 56 86
032 227 35 22
032 227 63 70

Informacja

Infolinia PKP

Intercity
tel. 19 757 (dla abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych)
tel. +48 22 39 19 757 (dla abonentów sieci zagranicznych i dla połączeń zagranicznych)

Koleje Śląskie
tel. 32 428 88 88,
tel. kom. 727 030 030, 727 030 303 (dla osób niepełnosprawnych)

Przewozy Regionalne
tel. 703 20 20 20

MZK Tychy

tel. 32 219 38 20 22, 32 219 36 79-80

PKM Tychy

tel. 32 217 01 08 (informacje dla pasażerów)

KZK GOP

tel. 800 16 30 30 (bezpłatna infolinia czynna w dni robocze w godz. 6.00-22.00; w soboty, niedziele i święta w godz. 7.00-15.00)
tel. 32 74 38 446 (informacja telefoniczna)

Regionalny Dworzec Autobusowy Katowice

tel. 703 40 33 15 (Informacja płatna 2,56 PLN/min)

PKS Katowice

tel. 32 258 94 65 (informacja dworzec)
tel. 703 403 315 – (informacja 6.00-22.00)

Totalizator Sportowy

tel. 801 450 450 (infolinia Lotto)

Zegarynka

tel. 9226

Taxi

City Taxi Tychy

ul. Budowlanych 35
tel. 19 197, 32 227 60 60, 502 45 60 60
www.taxitychy.pl

Hallo Taxi

tel. 19 194, 32 217 49 19, 501 111 919
www.taxi.tychy.pl

Radio Taxi

tel. 32 191 91, 32 201 91 91, 800 32 91 91

Echo Taxi

tel. 519 792 919
echotaxitychy.pl

Radio Taxi Hotel

al. Jana Pawła II 10
tel. tel. 19 198, 19 665, 32 217 55 88, 32 227 63 17, 501 11 96 26
www.hoteltychy.pl/polecamy-radio-taxi-hotel2