REKLAMA

Tychy dzisiaj

Tychy - Panorama miasta
REKLAMA

Tychy w liczbach

Patron miasta Tychy – św. Krzysztof
Położenie Tychów – szerokość geograficzna: 50.08°N, długość geograficzna: 19.00°E
Powierzchnia gminy – 81,72 km2
Powierzchnia lasów – 21,64 km2
Powierzchnia zieleni miejskiej – 1,27 km2
Powierzchnia zieleni miejskiej na jednego mieszkańca – ok. 8 m2
Gęstość zaludnienia na 1 km2 ok. 1572 (31.12.2014 GUS)
Tablice rejestracyjne: ST

Liczba mieszkańców – 128 621 (dane z 31.12. 2014 GUS)
– kobiet 66 601
– mężczyzn 62 020
(dane z 2004 r. 131 854 w tym kobiet 67 681, mężczyzn 64 173)

Tychy w liczbach:

Teatry – 1
Kina – 1
Stadiony – 1
Lodowiska – 4 (w tym 3 sezonowe)
Biblioteki – 16
Pływalnie, baseny – 1 (pływalnia kryta)
Ilość mieszkańców na metr długości plaż strzeżonych – ok. 1000 osób/1 m
Apteki ogólnodostępne – 23
Przychodnie – 27
Szpitale – 2
Liczba placówek pocztowych i telekomunikacyjnych – 14
Liczba oczyszczalni ścieków – 2
Liczba wysypisk zorganizowanych – 1

Miasta partnerskie:

Cassino (Włochy) od 1977 roku – http://www.cassino.it/
Berlin-Marzahn (Niemcy) od 1992 roku – http://www.berlin-marzahn.de/
Huddinge (Szwecja) od 2002 roku – http://www.huddinge.se/

Miasta współpracujące:

Roubaix (Francja) od 1995 roku
Milton Keynes (Wielka Brytania) od 1995 roku – http://www.miltonkeynes.co.uk/
Tuttlingen (Niemcy) od 1997 roku – http://www.tuttlingen.de/
Dacorum (Wielka Brytania) od 1999 roku – http://www.dacorum.gov.uk/
Kijów-Podole (Ukraina) od 2000 roku

Tychy dzisiaj

Obecnie Tychy – to ponad 128 – tysięczne miasto (będące powiatem grodzkim) w południowej, zielonej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Położone jest na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej, w odległości 30 km od Katowic z którymi posiada bardzo dogodne połączenie trasą szybkiego ruchu, usytuowane przy skrzyżowaniu trasy międzynarodowej Warszawa – Wiedeń i krajowej Opole – Kraków.

Miasto charakteryzuje korzystne położenie w systemie przyrodniczym aglomeracji śląskiej. Naturalne otoczenie, a tym samym wydzielenie krajobrazowe Tychów, stanowią kompleksy Leśnego Pasa Ochronnego oraz prastarej Puszczy Pszczyńskiej. Sąsiedztwo lasów Puszczy Pszczyńskiej, w gminnych granicach leży 2164 ha lasów, sprawia, że miasto posiada bardzo dobre w stosunku do innych dużych miast aglomeracji śląskiej warunki przyrodnicze i ekologiczne. Stwarza to szczególnie korzystne warunki do rozwoju usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Proces intensywnej rozbudowy jedynie w niewielkim pozbawił miasto tej cennej wartości, gdyż tylko nieznacznemu zmniejszeniu uległa powierzchnia lasów, która obecnie jest niemal taka sama jak w XVII wieku. Nie należy się spodziewać gwałtownego ubytku powierzchni lasów. Pozostałe lasy należą głównie do Skarbu Państwa, co na razie skutecznie je zabezpiecza przed zapędami miasta.

Duża dbałość o walory przyrodnicze i warunki ekologiczne miasta, którą kiedyś wykazano zachowując zabytkowe skupiska zieleni, pośród których spotkać można rzadkie i cenne gatunki w tym wiele okazów pomnikowych (np. lipa szerokolistna i lipa wąskolistna) procentuje dzisiaj. Dzięki temu obecne systematyczne okrajanie terenów zielonych i zagęszczanie zabudowy osiedli (szczególnie w centrum miasta) nie spowodowało całkowitego zniszczenia charakteru „zielonego miasta”.

Na terenie Tychów, w okolicach Jeziora Paprocańskiego podobno znajduje się „miejsce mocy” (występujące tam promieniowanie ma podobno korzystny wpływ na człowieka), na terenie tym żyło wiele unikalnych gatunków roślin (np. rosiczka) i zwierząt. Miejsce to niestety też zostało zabudowane, powstał tam Hotel Piramida, osiedle i ośrodek sportowy, a resztę pokryły parkingi.

W architekturę miasta wkomponowano skupiska zieleni w formie parków i skwerów oraz ciągów zieleni ogólnomiejskiej i osiedlowej, które łącznie zajmują 127 hektarów, co oznacza, że na jednego mieszkańca miasta przypada w Tychach 10 m2 zieleni miejskiej, do niedawna było to nawet 20 m2. Zagęszczanie budownictwa i wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe powoduje systematyczne zmniejszanie się ilości zieleni.
Miasto posiada nowoczesną i czytelną strukturę zabudowy pozwalającą na łatwą orientację, poszczególne zespoły mieszkaniowe oddzielono za pomocą ciągów komunikacyjnych. Tychy posiadają łącznie ponad 224 km dróg. Łatwość orientacji w mieście uzyskano nadając ulicom, w kolejno realizowanych zespołach mieszkaniowych, nazwy zaczynające się od tej samej litery alfabetu. W ostatnich latach niestety można zaobserwować coraz więcej odstępstw od tego systemu nazewnictwa wiec kierowanie się tą zasadą przy poruszaniu się po mieście może być niebezpieczne.

Mimo tego, że Tychy zamieszkuje ponad 128 tysięcy mieszkańców, do tej pory nie dorobiły się ścisłego centrum. Kolejne projekty „centrum” okazują się sztuką dla sztuki i nigdy nie wchodzą w etap realizacji. Choć nadal większość terenu przeznaczonego pod „centrum” pozostała nietknięta to teren jest powoli zabudowywany. Jeżeli nie zostanie wypracowana jakaś koncepcja zagospodarowania tego terenu Tychy stracą ostatnią szansę na powstanie „centrum” a miasto będzie się wzbogacać o kolejne stacje benzynowe, kościoły i supermarkety.

Nazwy osiedli mieszkaniowych:

A – osiedle ANNA
B – osiedle BARBARA
C – osiedle CELINA
D – osiedle DOROTA
E – osiedle EWA
F – osiedle FELICJA
G – osiedle GENOWEFA
H – osiedle HONORATA
K – osiedle KAROLINA
L – osiedle LUCYNA
Ł – osiedle ŁUCJA
M – osiedle MAGDALENA
N – osiedle NATALIA
O – osiedle OLGA
P – osiedle PAULINA
R – osiedle REGINA
S – osiedle STELLA
T – osiedle TERESA
U – osiedle URSZULA
W – osiedle WERONIKA
Z – osiedle ZUZANNA

W skład Tychów wchodzą także dawne wsie położone niedaleko miasta: Wilkowyje, Mąkołowiec, Czułów, Wartogłowiec, Zawiść, Jaroszowice, Urbanowice, Cielmice, Paprocany, Żwaków i Glinka.