REKLAMA
Aplikacja Kwarantanna domowa od dziś jest obowiązkowa Wiadomości

Aplikacja Kwarantanna domowa od dziś jest obowiązkowa

REKLAMA

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od dziś dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa. Na początek – wyjaśnienie. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.

W związku ze świadczeniem usługi przetwarzane są następujące dane osobowe:
– ID Obywatela tj. techniczny identyfikator,
– imię,
– nazwisko,
– numer telefonu,
– deklarowany adres pobytu,
– zdjęcie,
– lokalizacja obywatela,
– data końca kwarantanny.

Dane te będą przechowywane przez 6 lat.

Użytkownik powinien dysponować urządzeniem mobilnym z systemem Android 6.0 lub wyższym z dostępem do sklepu Google Play lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3 i z dostępem do sklepu AppStore, modułem GPS oraz mającym dostęp do sieci Internet oraz wyposażonym w aparat fotograficzny o minimalnej rozdzielczości 5Mpix i z możliwością nagrywania wideo. Telefon powinien mieć minimum 100MB wolnego miejsca.

Ministerstwo unika odpowiedzi na pytanie „co w przypadku braku internetu”. Odpowiadając krótko.
– Korzystanie z aplikacji wymaga połączenia z internetem. Spróbuj połączyć się przez WiFi lub sieć komórkową. W przypadku braku połączenia z internetem nie będziesz mógł wykonywać zadań.

Jako podstawa prawna obowiązku zainstalowania aplikacji podawany jest art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Niezrealizowanie „Usługi” zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami może skutkować powiadomieniem o tym fakcie Służb, a w konsekwencji zastosowaniem przez nie środków przymusu określonych w Ustawie oraz nałożeniem przez nie kary, o której mowa w 116 § 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń.

Polska nie jest jedynym krajem, który przy okazji epidemii wdraża narzędzie inwigilacyjne. Daleko idące działania w tym kierunku prowadzi Korea Południowa, Izrael i Singapur, w tyle nie pozostają również Włochy, Austria, Niemcy i Wielka Brytania. O ile w Polsce obecnie zagrożenie prywatności jest oceniane jako niskie. Jednak martwić może już sam obowiązek jej instalowania, przekazania daleko idącej kontroli nad swoim telefonem, narzucenie na użytkownika obowiązku finansowania kosztów jej funkcjonowania i ponoszenia odpowiedzialności za błędy w oprogramowaniu. Brak możliwości wyboru otwiera też na przyszłość furtkę do pełnej kontroli nad społeczeństwem.

Wątpliwości budzi też stosowanie aplikacji bez dostępu do kodu źródłowego. Co za tym idzie uniemożliwienie społecznej kontroli nad tym do czego faktycznie wykorzystywana jest aplikacja.

 

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

A skąd ten obowiązek? Wprowadziła go podpisana wczoraj przez Prezydenta specustawa. Jej pełna nazwa to ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Informacje o obowiązku korzystania z naszej aplikacji znajdziecie w artykule 7e ust.1.

Tyle formalności. Przejdźmy do praktyki.
Jeśli pierwszy raz słyszycie o naszej aplikacji (udostępniliśmy ją dwa tygodnie temu, do wczoraj była dobrowolna) powinniście wiedzieć, że jej główny cel to ułatwienie i usprawnienie odbywania obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. To jednak także narzędzie kontroli, czy nie łamane są zasady kwarantanny. Jakie? Np. zakaz wychodzenia z domu.

To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią.

– W nadzorze nad poprawnym odbywaniem kwarantanny pomagają nam nowe technologie, które wykorzystujemy w naszej aplikacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Aktywacja na miejscu
Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do naszej aplikacji.

W tym momencie (po dotarciu danych do systemu naszej aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa.

WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To znak, że Wasze dane są w naszej bazie i że możecie rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywujcie po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

SMS dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić?
To zależy od telefonu, którego używacie. Jeśli korzystacie z telefonu systemem Android – znajdziecie ją w sklepie Google Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, zajrzyjcie do App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy znajdziecie na jego pulpicie. Będąc w sklepie, w polu wyszukiwania wpiszcie nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna domowa. Po jej wyszukaniu kliknijcie w przycisk „Instaluj”.

Czas na aktywację aplikacji. Zrobicie to za pomocą numeru telefonu. Wasze konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymacie w wiadomości SMS.

Codzienne zadaniowanie
Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniecie zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia („selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest bardzo ważne. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które zrobicie w trakcie korzystania z aplikacji.

Wykonanie pierwszego zadania to formalne rozpoczęcia korzystania z apki. Od tego momentu czekajcie na kolejne zadania. Zawsze są takie same – to prośby o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego dnia dostaniecie do wykonania kilka takich zadań. SMS-y przyjdą o różnych porach.

– W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na wykonanie zadania macie 20 minut. Niewykonanie zadania w tym czasie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie łamiecie zasad odbywania kwarantanny.

Wizyty policji możecie się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

WAŻNE! Będąc na kwarantannie nie zapominajcie o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMS-y.

Szybka ścieżka
Nasza aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale i spora pomoc także dla jej użytkowników.

– Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Użytkownicy apki mają też szybki dostęp do niezbędnych – pomocnych w czasie kwarantanny – informacji i przygotowanej specjalnie dla nich infolinii – dodaje szef MC.

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Można je złożyć telefonicznie 22 165 57 44.

Jeśli nie możecie zadzwonić, wypełniony druk przekażcie Policji. Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.gov.pl/kwarantanna-domowa

Na tej stronie znajdziecie też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania, jakie dane i jak wykorzystuje (spokojnie, aplikacja jest bezpieczna – zdjęcia są usuwane po odbyciu kwarantanny), czy co zrobić w przypadku kiedy macie problem z wykonaniem zadania. Koniecznie przeczytajcie!

 

Więcej na stronie www.gov.pl

Facebook Komentarz

Przeczytaj też