REKLAMA
Rusza głosowanie na projekty Budżetu Partycypacyjnego 2018Wiadomości

Rusza głosowanie na projekty Budżetu Partycypacyjnego 2018

REKLAMA

Już za kilka godzin, w piątek rozpoczyna się głosowanie na projekty złożone w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok. Głosowanie na projekty odbywać się będzie osobiście, korespondencyjnie oraz internetowo.

 

Głosowanie osobiste i korespondencyjne odbywa się 8 września, od 11 września do 15 września i od 18 września do 22 września 2017 r. przez złożenie formularza w:
Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu Konsultacyjnego,
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pok. 209,
Punkcie Konsultacyjnym uruchomionym na czas głosowania w Wydziale Komunikacji przy ul. Budowlanych 59.

W Punktach Konsultacyjnych dla Państwa bezpieczeństwa i wygody zostały przygotowane specjalne urny oznakowane logo Budżetu Partycypacyjnego.

Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 8 września 2017 r. o godz. 0.00 i trwa do 22 września  2017 r. do godz. 23.59., poprzez stronę razemtychy.pl

Zasady głosowania
– Głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 22 września 2017 r.).
– Osoby nie posiadające numeru PESEL, a zamieszkałe w Tychach (posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy) mogą głosować jedynie osobiście lub korespondencyjnie.
– Wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy.
– Wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem.
– Każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty.
– Głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty.
– Możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

Karty do głosowania
Karty do głosowania będzie można pobrać w:
– Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu Konsultacyjnego,
– Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
– Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209,
– Punkcie Konsultacyjnym uruchomionym na czas głosowania w Wydziale Komunikacji przy ul. Budowlanych 59
– na stronie razemtychy.pl.

Zgłoszone i zaakceptowane projekty można znaleźć na stronie https://razemtychy.pl/projekty

Facebook Komentarz

Powiązane posty