REKLAMA
UOKiK nałożył ponad 1 mln zł kar za zmowę przetargową w TychachWiadomości

UOKiK nałożył ponad 1 mln zł kar za zmowę przetargową w Tychach

REKLAMA

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 1,2 mln zł na uczestników zmowy przetargowej na „Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg oraz letnie utrzymanie czystości w Tychach” w latach 2015-18. Sprawa dotyczy miejskiej spółki Master Odpady i Energia oraz spółek Eko Ogród, Bio-Ekos, V&T i An-Eko.

 

Do przetargu zgłoszone zostały dwie oferty. Najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą ofertę na 12,7 mln zł złożyło wówczas konsorcjum dwóch spółek: Bio-Ekos z Nowego Chechła oraz Eko Ogród z Tychów. Nie uzupełniło jednak niezbędnych dokumentów i tym samym nie podpisało umowy. UOKiK na podstawie zebranych materiałów i zeznań ustalił, że spółki zawarły zmowę, której celem był wybór przez zamawiającego droższej oferty innego konsorcjum, firm: V&T z Tarnowskich Gór, Master Odpady i Energia z Tychów oraz An-Eko z Tychów na 18,2 mln zł brutto.

– Zebrany materiał dowodowy zdobyty m.in. podczas przeszukań i od jednego z uczestników zmowy nie pozostawia wątpliwości, że celem przedsiębiorców było wybranie przez zamawiającego droższej oferty, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy. To praktyki całkowicie niedopuszczalne, ponieważ nie tylko utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców, ale również narażają na straty budżet gminy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK łącznie nałożył 1,2 mln zł na czterech uczestników zmowy. Master – Odpady i Energia – 1 048 393 zł, Eko- Ogród – 132 225 zł, V&T – 5 941 zł, An-Eko – 2 224 zł. Spółka Bio-Ekos uniknęła kary, podczas prowadzonego postępowania złożyła wniosek o złagodzenie kary i dostarczyła nieznanych wcześniej dowodów.

Wymienione spółki były przygotowane również do złożenia oferty na ponad 20 mln. Nie doszło do tego tylko dlatego, że do przetargu wystartował inny konkurent. W wyniku zmowy budżet miasta Tychy mógł stracić nawet kilka milionów złotych.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Czy doszło do zmowy przetargowej na utrzymanie czystości w Tychach?

Przeczytaj też