REKLAMA
III Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego OW Paprocany

III Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

REKLAMA

W niedzielę, 7 maja o godz. 12:00 na terenie OW Paprocany odbędzie się III Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, na rzecz jedenastoletniego Jakuba z Imielina.

Kubuś Bieta ma 11 lat. Zdiagnozowano u niego autyzm i inne powikłania zdrowotne. Kuba nie umie o sobie opowiedzieć, gdyż nie mówi. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na rehabilitację chłopca. Więcej o Kubie http://www.luteranie.tychy.pl/1110-1704-biegniemy-dla-kuby-z-imielina

Zapisy
Zgłoszenie do zawodów następuje za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej http://dostartu.pl/biegniemy-dla-jakuba-v1022.pl.html

Uczestnictwo
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy:
– którzy do dnia zawodów ukończyli lat 16.
– napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni).
– uiszczą opłatę startową (rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów).
– Opłata startowa za uczestnictwo wynosi 30 zł.

Program zawodów
godz. 9:30 – 11:00 Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych
Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany (ul. Parkowa 17).
godz. 12:00 – Start biegu
Długość trasy: jedno, dwa lub trzy okrążenia wokół Jeziora Paprocańskiego (dystans od 7 km do półmaratonu 21 km).
godz. ok. 14:00 Posiłek, rozdanie dyplomów i zakończenie

Organizator: Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, przy współpracy: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

WIĘCEJ INFORMACJI O OW PAPROCANY

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany

Facebook Komentarz

Przeczytaj też