REKLAMA
„Tyskie Orły” na rok szkolny 2019/2020 wręczoneRekreacja

„Tyskie Orły” na rok szkolny 2019/2020 wręczone

REKLAMA

Dzisiaj wręczono „Tyskie Orły”, stypendia za znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2018/2019. W tym roku otrzymali je m.in. młodzi pływacy, lekkoatleci i hokeiści.

Stypendium Miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” przyznawane jest za znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane przez uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Prezydent Miasta Tychy przyznał stypendium pn. „Tyskie Orły” na okres od września 2019 roku do czerwca 2020 roku w wysokości po 500,00 zł miesięcznie.

W tym roku otrzymało je jedenastu uczniów: Nataniel Dynak ze Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Ziętka w Tychach (skoki do wody), Natalia Harańczyk z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach ( hokej), Kolasa Piotr – uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach (skoki do wody), Mielnik Anna z IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Tychach ( kajakarstwo), Mleczek Natalia z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach (pływanie), Rośkowicz Bartłomiej z Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach (boks), Ślusarczyk Oliwia – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach (sok w dal) oraz czworo uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach: Zuzanna Jarlaczyńska ( strzelectwo sportowe), Słabosz Emilia ( pływanie) Ubowski Mateusz ( hokej) i Wiekiera Dawid ( pływanie).

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym stypendystom. Podziwiam wasz talent, ciężką pracę i zaangażowanie. Życzę wielu sukcesów w rozwijaniu sportowej kariery i mam nadzieję, że otrzymane dziś stypendium pomoże Wam realizować kolejne marzenia – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Miasta Tychy ds. społecznych.

O stypendium „Tyskie Orły” mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do: szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Facebook Komentarz

Przeczytaj też